Systeemdenken in een lerende school

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?

Na deze leergang heb jij het systeemdenken in de vingers. Je begrijpt wat ieders belangen zijn, hoe die samenhangen en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Je kunt  een situaties beter begrijpen en hoofdzaken van details onderscheiden. Daardoor weet je wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen.

De eerste dag leer je de basisbeginselen van systeemdenken. Je herkent relatiecirkels, belangen en causale lussen. Op dag twee leer je deze te vertalen naar systeemtaal. Dat helpt je om de situatie beter te begrijpen. Welke archetypen zijn er en hoe ga je daar op school mee om? Dat ontdek je de derde dag. Ook op dag vier staat de praktijk centraal: je past de zes complexiteitlagen van archetypen toe op je eigen organisatie.

In deze leergang leer je:

 • Belangen en relaties te vertalen naar een theoretisch model van systeemdenken
 • Door systeemdenken beter hoofdzaken van details te scheiden
 • Doordacht te handelen op basis van overzicht en inzicht
 • Wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Systeemdenken
 • Praktijk te vertalen naar systeemtaal
 • Herkennen en benutten van archetypen (zes complexiteitslagen)

Opmerking over de locatie
We maken als Academie per leergang de afweging of deze hybride, online of uitsluitend live verzorgd kan worden. In het geval van deze leergang is in overleg met Jan Jutten besloten dat de inhoud zich niet leent voor online/hybride aanbod. Wel zullen, in samenwerking met de locatie, de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn gehanteerd worden (1,5 meter afstand, handhygiëne, QR-code bij horecalocaties).

Reacties

Douwe Bilder, directeur van CBS De Regenboog in De Bilt, volgde de leergang Begrijpen voor ingrijpen en deelt zijn bevindingen: “Voordat ik de leergang ging volgen was systeemdenken voor mij intrigerend, maar ook wat ongrijpbaar. Na dag 1 werd duidelijk dat dit iets was waarnaar ik (onbewust) al op zoek was geweest. Nog niet eerder heeft een relatief korte leergang (4 dagen) bij mij zoiets duurzaams in gang gezet. Ik heb nieuwe inzichten en praktische tools en modellen opgedaan, die mij helpen in mijn rol als schoolleider van een lerende organisatie. Ik ben door de leergang echter ook anders naar de wereld om me heen gaan kijken. Systeemdenken helpt me om meer grip te krijgen op de complexe wereld waarin we leven en de effecten van mijn handelen binnen deze complexiteit. Uiteindelijk heeft het systeemdenken mij zelfs geholpen om mijn missie in het onderwijs (opnieuw) helder te krijgen. Een mooiere opbrengst had ik me niet kunnen wensen. Trainer Jan Jutten is kundig, gericht op de theorie én de praktijk en bovenal inspirerend!”

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Herregistratiewaarde:

 • 35%

In samenwerking met

 

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

 • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
 • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.