Systeemdenken in een lerende school

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?

Na deze leergang heb jij het systeemdenken in de vingers. Je begrijpt wat ieders belangen zijn, hoe die samenhangen en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Je kunt  een situaties beter begrijpen en hoofdzaken van details onderscheiden. Daardoor weet je wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen.

De eerste dag leer je de basisbeginselen van systeemdenken. Je herkent relatiecirkels, belangen en causale lussen. Op dag twee leer je deze te vertalen naar systeemtaal. Dat helpt je om de situatie beter te begrijpen. Welke archetypen zijn er en hoe ga je daar op school mee om? Dat ontdek je de derde dag. Ook op dag vier staat de praktijk centraal: je past de zes complexiteitlagen van archetypen toe op je eigen organisatie.

In deze leergang leer je:

  • Belangen en relaties te vertalen naar een theoretisch model van systeemdenken
  • Door systeemdenken beter hoofdzaken van details te scheiden
  • Doordacht te handelen op basis van overzicht en inzicht
  • Wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Systeemdenken
  • Praktijk te vertalen naar systeemtaal
  • Herkennen en benutten van archetypen (zes complexiteitslagen)

 

Reacties

Douwe Bilder, directeur van CBS De Regenboog in De Bilt, volgde de leergang Begrijpen voor ingrijpen en deelt zijn bevindingen: “Voordat ik de leergang ging volgen was systeemdenken voor mij intrigerend, maar ook wat ongrijpbaar. Na dag 1 werd duidelijk dat dit iets was waarnaar ik (onbewust) al op zoek was geweest. Nog niet eerder heeft een relatief korte leergang (4 dagen) bij mij zoiets duurzaams in gang gezet. Ik heb nieuwe inzichten en praktische tools en modellen opgedaan, die mij helpen in mijn rol als schoolleider van een lerende organisatie. Ik ben door de leergang echter ook anders naar de wereld om me heen gaan kijken. Systeemdenken helpt me om meer grip te krijgen op de complexe wereld waarin we leven en de effecten van mijn handelen binnen deze complexiteit. Uiteindelijk heeft het systeemdenken mij zelfs geholpen om mijn missie in het onderwijs (opnieuw) helder te krijgen. Een mooiere opbrengst had ik me niet kunnen wensen. Trainer Jan Jutten is kundig, gericht op de theorie én de praktijk en bovenal inspirerend!”

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

  • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Herregistratiewaarde:

  • 35%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010