Cultuurverandering van binnenuit

Cultuurverandering start bij jou. Als schoolleider ben jij de aangewezen persoon om de manier waarop medewerkers en leerlingen zich gedragen een positieve draai te geven. Net als de manier waarop de buitenwereld tegen je eigen school aankijkt. Hoe doe dat?

Gedeelde normen, waarden en gedrag is de basis voor een schoolcultuur. Wat is kenmerkend voor jullie cultuur? En hoe kun je die veranderen? In deze leergang leer je de motieven van gedrag te achterhalen: waarom wil een docent deze lesmethode invoeren of een directielid op een bepaalde manier communiceren? Pas als je deze motieven kent en weet waar die vandaan komen, kun je ze beïnvloeden.

Je start de leergang met een persoonlijk intakegesprek. Daarin geef je aan wat jij in je organisatie wilt veranderen. Vervolgens pas je de geleerde theorie toe op je eigen situatie. Praktijkopdrachten helpen je daarbij. Zo kom je in acht bijeenkomsten tot een concreet plan om de schoolcultuur van binnenuit te veranderen.

In deze leergang leer je:

  • Welke subcultuur en welk cultuurniveau je eigen organisatie heeft
  • Hoe verschillende groepen in je organisatie de cultuur beïnvloeden
  • De samenwerking tussen groepen te stimuleren
  • Hoe jij als leidinggevende cultuurverandering kunt sturen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Subculturen en doelgroepen binnen een onderwijsorganisatie
  • Doelgroepanalyse, cultuurinterventie en lerende schoolcultuur
  • Krachtgericht coachen

Reacties deelnemers:

‘De theorie in combinatie met veel praktijkvoorbeelden spreekt mij erg aan. De mogelijkheid om zelf te filteren wat je nodig hebt is een voor mij essentieel. Het is onmogelijk om alles tot je te nemen en dat wordt ook zo benoemd. Top!’

‘Je leert hoe je een cultuur kunt analyseren en beïnvloeden. Dit kan ik meteen in de praktijk toepassen.’

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en voor drie deelthema’s, te weten ‘Organisatie van de school’ (uit het thema ‘Regie en strategie’), ‘Omgaan met verschillen als team’ (uit het thema ‘Omgaan met verschillen’), en Professionele leergemeenschap (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010