Masterclass Leerlingparticipatie

In een interactieve masterclass stimuleren wij het gesprek onder de deelnemers over nut en noodzaak van leerlingparticipatie op school. We delen wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over leerlingparticipatie en gaan actief met elkaar aan de slag om deze kennis te vertalen naar de eigen praktijksituatie. Deelnemers gaan de deur uit met een concreet plan om voor te leggen aan het eigen team.

Na afloop ontvang je een certificaat.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data en locatie

  Deze masterclass duurt een middag.

  Datum: donderdag 28 november 2024
  Locatie: Utrecht
  Tijd: 12.30 - 16.00 uur | Lunch inbegrepen!

  Prijs

  • Ledenprijs: € 175
  • Prijs: € 225

  AVS Netwerk behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Programma

  Bijdragen aan burgerschapsontwikkeling is één van de belangrijke opgaven voor scholen. Veel scholen werken daaraan binnen het curriculum, maar een belangrijke vraag is ook hoe leerlingen burgerschapscompetenties kunnen ontwikkelen en toepassen binnen de dagelijkse gang van zaken binnen scholen. Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met 10 scholen een pilot uitgevoerd om met elkaar te leren over wat werkt bij het versterken van leerling participatie in scholen. In deze masterclass benutten we de kennis en geleerde lessen over de aanpak om scholen en schoolbesturen te inspireren en handvatten te geven om zelf nieuwe stappen te zetten.

  Werkvorm:
  Deel 1: interactieve verkenning van het thema
  Deel 2: presentatie
  Deel 3: onderling uitwisselen, gesprek
  Deel 4: plan maken voor de eigen situatie in gesprek met andere deelnemers

  Opbrengsten

  1. Kennis over de verschillende manieren waarop leerling participatie vorm kan krijgen
  2. Inzicht in hoe je vanuit school met dit thema op verschillende manieren aan de slag kan gaan
  3. Een actieve start voor het verankeren van je beleid op leerling participatie in het bredere schoolbeleid

  Doelgroep

  Schooldirecteuren PO, beleidsmedewerkers schoolbesturen PO

  Over de docenten

  Chaja Deen werkte als orthopedagoog in het voortgezet onderwijs en vervolgens als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Inmiddels is ze alweer lange tijd als expert verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut waar haar focus ligt op de samenwerking in en rond scholen op thema’s als kansengelijkheid, welbevinden, samenwerken met ouders en de afstemming met welzijn en jeugdhulp.

  Maartje van Dijken is gepromoveerd in de sociale pedagogiek op het programma De Vreedzame Wijk, waar het onder andere gaat om het verstevigen van kinderparticipatie in wijken. Ze is werkzaam als senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut waar haar focus ligt op samenwerken met ouders en het gezamenlijk opvoeden van ouders, scholen en andere belangrijke anderen in het leven van kinderen en jongeren.