Masterclass Armoedebeleid

Een op de dertien kinderen groeit op in armoede. Op elke school zitten kinderen van ouders met geldzorgen. Armoede heeft impact op hoe kinderen opgroeien: het beïnvloedt hun welbevinden, hun gezondheid, hun gedrag en hun schoolprestaties. Scholen hebben hierin een signalerende functie. Hoe herken je de gezinnen waar het om gaat? Hoe ga je het gesprek aan met ouders en kinderen en wat kun jij als school voor ze doen? We zien dat veel scholen worstelen met deze vragen.

In deze masterclass doe je kennis op wat de gevolgen zijn van opgroeien in armoede en wat je vanuit jouw rol kunt betekenen voor deze leerlingen en gezinnen. Ook maak je een start met je beleid rondom kinderen in armoede op jouw school.

Chaja Deen, expert pedagogische basis, onderwijs- en jeugdbeleid, en Ellen Donkers, projectleider kansen voor alle kinderen, vergroten je inzicht in dit onderwerp. Zij vertellen je hoe je armoede kunt signaleren en bespreekbaar maken.

In het interactieve deel gaan we met elkaar in gesprek over vragen van deelnemers en waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen. Chaja en Ellen delen hun kennis op dit gebied en zorgen ook voor onderlinge uitwisseling.

In het laatste deel van de masterclass begin je aan een beleidsplan rondom armoede op je school. Hierin staan een aantal vragen centraal. Wat doet je school al voor gezinnen in armoede? Hoe signaleer je? Wie zijn daarbij betrokken? Wie voert de gesprekken en hoe gaan deze? Op welke plekken deel je informatie over geldzorgen met ouders? Wat doe je voor álle ouders, zodat je geldzorgen laagdrempelig bespreekbaar maakt? Welke afspraken maken jullie met elkaar?

Meer informatie over dit onderwerp

De invloed van armoede op schoolprestaties | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Omgaan met armoede op school | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data en locatie

  Deze masterclass duurt een middag.

  Datum: 25 januari 2024
  Locatie: AVS in Utrecht
  Tijd: 12:30 tot 16.00 uur | lunch inbegrepen

  Prijs

  Ledenprijs: € 175
  Prijs: € 225

  AVS Netwerk behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Doelgroep

  Schooldirecteuren, beleidsmedewerkers schoolbesturen

  Over de docenten

  Chaja Deen is als expert verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), waar haar focus ligt op de samenwerking in en rond scholen op thema’s als kansengelijkheid, welbevinden, samenwerken met ouders en de afstemming met welzijn en jeugdhulp. Voorheen werkte ze als orthopedagoog in het voortgezet onderwijs en als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg.

  Ellen Donkers is socioloog en werkt als projectleider kansen voor alle kinderen bij het NJi. Ze focust daar op kennisdeling rondom opgroeien in armoede, voorschoolse educatie en het versterken van de samenwerking tussen ouders en professionals. Voor het NJi werkte Ellen als onderzoeker bij Sardes. Hier deed ze voornamelijk onderzoek naar het onderwijsachterstandenbeleid.