Blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in je vakgebied.

Bekijk hieronder een overzicht van alle nieuwsberichten van de AVS.

Leerplichthandhaving bij schoolverzuim

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

Meer ruimte voor schoolleiders po door nieuwe herregistratiecriteria

Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

Groen schoolplein draagt bij aan welzijn en gedrag basisschoolleerlingen

Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

Beleidsregel pilot pro/vbo uitgebreid

Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

Genomineerden voor Leraar van het Jaar-verkiezing bekend