Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod
2014-deavsis.png

Producten en diensten

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier het Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs/Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs (beide inclusief professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

AVS-congres
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Activiteiten 
Naast het AVS-congres organiseert of neemt de AVS ook deel aan diverse andere activiteiten. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.
 

Publicaties van de AVS

Publicaties

Kader Primair
  Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.
AVS
Gratis voor leden / abonnees: € 130 per jaar
Abonnement | Meer informatie

Jaargids PO (2017-2018) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)
  Ook dit jaar biedt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben po-leden inmiddels weer een jaargids met agenda-gedeelte ontvangen. In de uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod voor leidinggevenden, veel vakinformatie voor schoolleiders en informatie over de AVS. De jaargids po is (na) te bestellen bij de AVS, ook door niet-leden...
AVS
2017
€ 15,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie januari 2017)
  Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe editie van de CAO PO 2016-2017 van kracht. Sinds de CAO PO 2014-2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen. De 40-urige werkweek, de jaartaak en het overlegmodel zijn geïntroduceerd met de mogelijkheid om het werken in de school meer op maat te organiseren. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire en...

2016 (Herziene versie januari 2017)
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)
  In januari 2017 verschijnt een nieuwe versie van deze publicatie Het onderwijsveld, bestaande uit bestuurders, (adjunct-)directeuren, locatieleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, geeft aan dat de uitvoering van cao-bepalingen vaak ingewikkeld is. Dat constateert de AVS Helpdesk naar aanleiding van vragen en opmerkingen van haar leden. De AVS heeft daarom een herziene...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2016 (Herziene versie januari 2017)
€ 12,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

CAO PO 2016-2017 (pocketversie - klein formaat letter) (versie juni 2017)
  In deze editie (versie juni 2017) zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in het kader van de vervangingsproblematiek, te weten artikel 3.5a en artikelen 4.6a1 en 4.6a2. Door het opnemen van deze artikelen is er formeel sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd. Deze cao heeft een looptijd tot en met 30...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2016
€ 17,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

CAO PO 2016-2017 salaristabellen
  Deze publicatie bevat de salaristabellen uit de CAO-PO 2016-2017 (bijlage A1 e.v.). In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Salaristabellen per 1 juli 2016 De salaristabellen maken integraal deel uit van de CAO PO 2016-2017 en zijn onlosmakelijk verbonden met deze cao. Let op! Deze publicatie bevat alleen de salaristabellen, niet de gehele CAO PO. Klik...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2016
€ 9,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

CAO PO 2016-2017 (versie juni 2017)
  In deze editie (versie juni 2017) zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in het kader van de vervangingsproblematiek, te weten artikel 3.5a en artikelen 4.6a1 en 4.6a2. Door het opnemen van deze artikelen is er formeel sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd. Deze cao heeft een looptijd tot en met 30 september...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2016
€ 17,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders
  De belangstelling voor de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. Het onderwijsveld is zeer te spreken over het IKC-concept, met een integraal ontwikkelingscurriculum voor 0- tot 13-jarigen op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. De politiek spreekt zich ook steeds meer waarderend uit over een...
Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek
2016
14,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk (januari 2016)
  Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het personeelsdossier. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid  (Wwz) is het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter. Met deze publicatie wil de AVS...

2016
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Zicht op pensioen (Herziene versie januari 2017)
  Het journaal, de kranten en nieuwssites besteedden het afgelopen jaar meer aandacht dan ooit aan ons pensioen. Termen als dekkingsgraad, rekenrente, indexatie vlogen ons om de oren. Voor de gemiddelde lezer ingewikkelde materie. Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele veranderingen die er aangekondigd zijn en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Kortom, het is...
Algemene Vereniging Schoolleiders
2014 (Herziene versie januari 2017)
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)
  Uit het AVS trainings- en advieswerk is naar voren gekomen dat de meeste (G)MR-leden grote behoefte hebben aan efficiënte middelen om de medezeggenschap goed te organiseren. De aandacht verschuift van losse incidenten naar beleidskeuzes met gevolgen voor de langere termijn. De (G)MR wil minder volgend en meer pro-actief zijn. Dat vraagt om een andere werkwijze en om deskundigheid. Deze...
AVS
2013 (herziene uitgave)
€ 18,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)
  De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Deze publicatie geeft het...
AVS
2012
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Door de bomen het bos zien (2de druk)
  In Kun je een rups leren vliegen? Ging Jan Bommerez al in op het fundamentele verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap verder. Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de...
Jan Bommerez, René Hoppenbrouwers (samenwerking)
2013 (2de druk)
€ 29,95
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Bestaansrecht scholen primair onderwijs (Herziene versie (januari 2014))
  Een school stichten, fuseren of een school opheffen: veel scholen hebben er momenteel mee te maken. De gevolgen bij daling van het aantal leerlingen zijn soms niet te overzien. Deze publicatie beoogt inzicht te verschaffen in deze materie en mogelijke oplossingen aan te dragen. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de politiek. Zo heeft de invoering van de fusietoets een behoorlijke invloed...
AVS
2013
€ 17,50
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Elke school een TOPSchool (In prijs verlaagd!)
  Nu in prijs verlaagd! Elke school een TOP school maakt ambitieus duidelijk dat we nu op een punt zijn dat ‘elke school een TOPschool’ zou kunnen zijn. De kracht van systeemleiderschap realiseren Professor David Hopkins schreef dit boek op basis van meer dan 30 jaar werken op het raakvlak van praktijk, beleid en wetenschap. Hopkins is bijzonder hoogleraar Internationaal...
David Hopkins
2008
€ 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Werken aan leiderschap
  “Werken aan leiderschap” is bedoeld voor leidinggevenden in het basisonderwijs die hun eigen professionele ontwikkeling ter hand willen nemen. Het bevat uitdagende achtergrondinformatie, motto’s voor reflectie , werkopdrachten en formats voor persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Anita Burlet
2003
€ 15 voor leden € 20 voor niet leden
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Generatiespel, Het
  Gerda Hamann, econome en loopbaanadviseur, schreef een boek over generaties en hun loopbaanwensen: Het Generatiespel. Auteur Gerda Hamann is econome en loopbaanadviseur. Ze besloot een boek te schrijven over generaties en hun loopbaanwensen Het Generatiespel. Mensen van verschillende generaties stellen verschillende vragen. Kennelijk heeft iedere generatie zijn eigen opvattingen, problemen en...
Gerda Hamann
2003
AVS-leden: € 15,00 Niet-leden: € 20,00
Bestel deze publicatie | Meer informatie

Educatieve reizen

Educatieve-reizen-cover-web.pngUw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden voor educatieve reizen (via Subsidie voor internationalisering in primair onderwijs (IPV) Nuffic)

Download de brochure Educatieve reizen 2017-2018

België - Brugge en Gent
Foto: Pixabay  

Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de muziekschool, is de competentie van alleen onderwijskundig leider genoeg? De Universiteit van Gent biedt hiervoor nascholing en het Ministerie van OenW kent een grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

In West-Vlaanderen bestaat een cursus voor directeuren van ‘scholen met een breed onderwijsaanbod’ een vast onderdeel van het nascholingsprogramma (als er voldoende...

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Curaçao
 

Wat kunnen Nederlandse schoolleiders leren van de onderwijssituatie op de Antillen? En hoe kunnen zij dit toepassen op hun eigen scholen met kinderen van Antiliaanse afkomst?

Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs zeer verschillende scholen waarbij wij gesprekken hebben met leerlingen, leraren en ouders, gesprekken die inzicht geven in de verschillende opvoedingsdoelen.
We bezoeken een Nederlandse school waarvan een groot deel van de...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

De Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa
 

8 tot en met 14 april 2018 - Deze studiereis is vol

De AVS organiseert al jaren groepsstudiereizen naar Zweden en Finland. Thema’s als ‘omgaan met verschillen’, ‘brede school ontwikkeling’ en ‘gedifferentieerde  beloning’ vormen de basis voor de verschillende programma’s. Deze reis biedt de mogelijkheid te ontdekken hoe in de drie landen beleidsmakers en schoolleiders voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en aan...

Maatwerk reis
7-daagse gecombineerde vlieg-/bootgroepsstudiereis
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Denemarken - Århus
 

In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies. Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en ontspannen sfeer.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Duitsland - Berlijn
Foto: https://unsplash.com/photos/Oog0wehKxYs  

Naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens schoolbezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol o.a. in het contact met ouders. Op het programma ook een lezing van een inspecteur NSO en culturele excursies.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Estland - Tallinn
Tallinn - Pixabay  

Op 17, 18 en 19 oktober 2018 houdt de European School Heads Association (ESHA) haar tweejaarlijkse conferentie, dit keer in Tallinn, hoofdstad van Estland. Voor Estland is dit een jubileumjaar: het 100-jarige bestaan. Via hun lidmaatschap van de AVS zijn schoolleiders aangesloten bij de ESHA. Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs komen uit alle landen van Europa bij elkaar in een bruisende, lerende omgeving. Het gaat erom Europese schoolleiders met elkaar te verbinden door...

17 oktober 2018 tot en met 19 oktober 2018
Internationale ESHA-conferentie
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

Finland - Lapland
 

Omgaan met verschillen
Kwaliteit door samenwerking

Hoe komt het dat de kwaliteit van het Finse onderwijs jarenlang op een hoog niveau staat en hoe wordt deze gewaarborgd voor de toekomst? Waarom is er zo’n grote maatschappelijke waardering voor het beroep van leerkracht en schoolleider in Finland?

De gedreven manier van samenwerken is een van de voorwaarden waaronder leerkrachten hun taken binnen de school optimaal kunnen uitvoeren. We maken...

Maatwerk reis
Omgaan met verschillen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Ierland - Dublin
 

5-daagse vliegreis
Passend onderwijs of inclusief onderwijs zijn termen die niet van toepassing zijn op het onderwijs in Ierland, in elk geval niet om een onderscheid te maken tussen PO en SBO. Er bestaan scholen en kinderen en deze twee horen bij elkaar.
In het gehele land bestaan slechts vijf scholen voor (zeer) speciaal onderwijs, voor slechthorenden en slechtzienden, meestal met een internaat.
Alle andere kinderen bezoeken gewone scholen. Zijn er dan geen...

16 april 2018 tot en met 20 april 2018
Passend onderwijs
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

IJsland
Foto: https://unsplash.com/photos/kMU_2u2Ap2g  

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de Gullfoss waterval en het nationaal park Thing Vellir.

De schoolbezoeken 
Wij bezoeken twee verschillende scholen in Reykjavik, een grote traditionele school,...

13 mei 2018 tot en met 19 mei 2018
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Direct inschrijven voor deze reis

Indonesië
Foto: http://skitterphoto.com/?portfolio=paddy-field-on-bali  

Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse oud-directeur.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Israël
Foto: Pixabay  

Kennismaking met zeer verschillende bevolkingsgroepen en scholen die daar deel van uitmaken: integratie als uitgangspunt. Bezoek aan Feuerstein Instituut en school voor hoogbegaafden zijn mogelijk. Bezienswaardigheden als Dode Zee, Klaagmuur en Yad Vashem staan op het programma, met professionele Nederlandse gids. Een indrukwekkende reis!

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Italië - Rome, Abruzzo en Lazio
 

Deze rondreis voert ons van het centrum van Rome naar de weinig bevolkte gebieden van de regio Abruzzo en weer terug. In het weekend in Rome doen we een stadstour met gids en is er gelegenheid voor een bezoek aan het Vaticaan en het Colosseum. Hierna reizen we per touringcar even buiten de Heilige Stad om een aantal scholen in Tivoli te bezoeken. Grote stadsproblematiek, emigrantenkinderen en te krappe budgetten vormen de uitdagingen voor de Italiaanse schoolleider. Toch slaagt het team erin...

Maatwerk reis
Culturele rondreis met schoolbezoeken, vlieg-/busreis
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Kreta
Foto: Pixabay  

Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? Kennismaking met diverse typen onderwijs (o.a. de Nederlandse school) en cultuur: vanuit Knossos en Agios Nikolaos.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Kroatië - Dubrovnik
Foto: Pixabay  

Kroatië heeft zwaar geleden onder de Balkanconflicten die in de jaren negentig uitgevochten werden. Als gevolg daarvan moest niet alleen de constitutie van de staat, maar ook het onderwijs opnieuw worden ingericht. Positieve kant van dit ingrijpende proces is dat het oude juk van het Sovjetregime kon worden afgeworpen en dat er ruimte ontstond voor een nieuwe vorm van onderwijs, gebaseerd op de culturele en historische waarden van de bevolking van het huidige Kroatië. In tegenstelling tot de...

Maatwerk reis
6-daagse vliegreis (thema “onderwijs en kunst”)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malawi
Foto: Pixabay  

Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat: kennisoverdracht in de meest pure vorm. Klassen met meer dan vijftig leerlingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur en cultuur. Te combineren met een (ondersteunings)project op de eigen school.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Malta
Foto: Pixabay  

Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta. Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Marokko
 

Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en beleidsmakers.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Oostenrijk - Slowakijke - Hongarije
Foto: Pixabay  

Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slowakije) en Gyur (Hongarije) kunnen de taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden en spreken met leraren, die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor kunst, muziek en geschiedenis. Standplaats: Wenen.

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Polen - Krakau
Foto: Pixabay  

Door verschillende leden is de AVS gevraagd een studiereis naar Polen te organiseren. Deze vraag is een rechtstreeks gevolg van de instroom van kinderen uit Poolse gezinnen in een flink aantal Nederlandse scholen. Het ziet er naar uit dat een aantal van deze gezinnen zich permanent vestigen en dat  in de nabije toekomst veel meer Poolse leerlingen onze scholen bevolken.

Deze ontwikkeling roept vele vragen op. Hoe organiseren de Nederlandse scholen de eerste opvang van deze leerlingen...

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Rusland - Moskou
Foto: Pixabay  

De ontdekking van het nieuwe Rusland in het oude Moskou. In de jaren negentig is de inhoud van het Russische onderwijs volledig veranderd. Hoe richt men zich nu op de buitenwereld en hoe groot is de invloed van de overheid en een groeiend bedrijfsleven? Schoolbezoeken, excursies Rode Plein, musea van het Kremlin, danstheater e.d.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Slovenië, Ljubliana
Foto: Pixabay  

‘De rol van de gekozen schoolleider’                         
Een nieuwe bestemming voor een AVS-studiereis, waarin de rol van de schoolleider centraal staat. Slovenië kent een andere wijze van het benoemen van schoolleiders dan in Nederland. Elke vijf jaar kiest het schoolteam uit eigen gelederen een nieuwe leider. De benoeming wordt vervolgens voorgelegd aan het schoolbestuur, dat meestal het advies opvolgt. Hierdoor ontstaat een harmonieus samenspel tussen...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Turkijë
Foto: Burak Kebapci  

Onder deskundige leiding verkennen we het midden van Turkije. We reizen door een deel van Anatolië, het land van herkomst  van veel in Nederland wonende Turkse families.
We bezoeken scholen en ontmoeten bestuurders, directeuren en leraren. De deelnemers krijgen goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en de modernisering van het Turkse onderwijs en maken kennis met een prachtig landschap.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk - Londen
Foto: Pixabay  

Tijdens een schoolbezoek wordt de praktijk duidelijk, met als speerpunt Passend onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt prachtige musea, theaters en winkels.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigd Koninkrijk - Schotland - Edinburgh
Foto: Pixabay  

Het onderwijs in Schotland heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend van andere delen van Groot-Brittannië. Met ingang van dit schooljaar treedt een nieuw curriculum in werking gebaseerd op vier pijlers : excellent learners,  good citizens, efficient collaborators en good contributors. Dit principe wordt breed gedragen in de maatschappij. Ook kunnen wij leren van het recent ontwikkelde leerlingvolgsysteem, vroegsignalering en het programma voor excelentie.
Edinburgh...

Maatwerk reis
Passend onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Verenigde Staten - Colorado of Montana
 

Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen  Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (Montana).

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Zweden - Stockholm
Foto: Pixabay  

Hier spreekt men niet over Passend of inclusief onderwijs of over ‘probleemkinderen’, iedere school heeft de plicht alle kinderen te bieden wat nodig is in een sterk geïndividualiseerde leeromgeving. Hoe doen Zweedse scholen dit en hoe creëren zij een 7.00-18.00 uur durende speel-leerdag voor hun leerlingen? Inspirerende schoolbezoeken in een mooie, rustige stad.

Maatwerk reis
Passend onderwijs
Meer informatie | Neemt contact op met de AVS (reizen@avs.nl) voor meer informatie.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 3 vacatures
 1. Voorne-Putten
  Directeur (1 fte) voor twee Daltonscholen (per direct)
  Directeur
  Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018 een Directeur (1 fte) Een daadkrachtige leider die passie heeft voor het daltononderwijs. Onze toekomstige directeur: verbindt...
 2. Raalte
  Teamleider praktijkonderwijs Carmel College Salland (per direct)
  Overig: Teamleider
  Ben jij een innovatieve, onderwijskundige leider met hart voor het praktijkonderwijs? Ben jij op je best in een leidinggevende functie waar veel ruimte is voor eigen invulling en initiatief? Investeer jij bewust in samenwerkingen én wil...
 3. Dordrecht
  Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB) (per 1-8-2018)
  Directeur
  Het bestuur van de Scholen van Oranje te Dordrecht zoekt in verband met pensionering van de huidige directeur in de zomer van 2018 naar een enthousiaste, ondernemende Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB) De...

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

AVS-congres

Elk jaar organiseert de AVS in het voorjaar een congres. Op het AVS-congres kunt u deelnemen aan diverse sessies over uiteenlopende onderwerpen van deskundigen uit het veld of het bedrijfsleven. Daarnaast is het AVS-congres een ontmoetingsplek voor leden en belangstellende niet-leden om informatie uit te wisselen en weer energie en inspiratie op te doen.

AVS-congres 2017
Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032, daar draait het om tijdens het AVScongres. Het programma is onderverdeeld in persoonlijk leiderschap, onderwijsconcepten en schoolbeleid, de samenleving in de school en morgen in de school. De vier  thema’s bevatten workshops, lezingen en sessies; een gevarieerd aanbod. Daarnaast is er alle ruimte om collega’s te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie over het AVS-congres vindt u op www.avs.nl/congres2017.
 

De schoolleider niet als volger, maar als leider. Is de schoolleider uitvoerend, meewerkend voorman en/of initiator? Welke invloed hebben toekomstige ontwikkelingen op deze functie? We leven in een digitale wereld, waar steeds meer geautomatiseerd is. Denk aan de ‘googlecar’, waar je instapt en niet meer hoeft te sturen. Gaan we naar een zogenaamd Googleleiderschap? De schoolleider is de  stuwende kracht in de koersbepaling van de school. Professionalisering van de schoolleider is essentieel om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken. Invulling geven aan een toekomstig onderwijsprogramma vereist onderwijskundige kennis, leiderschap en  samenwerking binnen lerarenteams. Dat vraagt van schoolleiders een actieve, stimulerende en faciliterende rol!
   
Thema 2: Onderwijsconcepten & schoolbeleid
De inhoud van het onderwijs moet anders om leerlingen die kennis en vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst als volwassenen in de 21e eeuw nodig hebben. Het eindadvies ‘Ons onderwijs2032’ van Paul Schnabel biedt een eerste stap in de herziening van het curriculum. Welk schoolbeleid is noodzakelijk en welke onderwijsconcepten kunnen ondersteunen bij het (her)ontwerpen van een curriculum en hoeveel experimenteerruimte is er eigenlijk? De ambitie van de school(leider) speelt hierbij een 
belangrijke rol. Het draait steeds meer om ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘onderwijs op maat’.
   
Thema 3: De samenleving in de school
De veranderende dynamiek van nu vraagt om ‘andersdenkende’ leiders. De nieuwe generatie leidinggevenden kenmerkt zich als ‘doeners’ en ‘denkers’ en zijn tegelijkertijd ‘mondiger’, maar ook ‘meer zoekende’. De leidinggevende kan niet meer alleen alle wijsheid in pacht hebben en zoekt ondersteuning bij zijn team. Kinderen ontwikkelen zich ook anders, maken door de toegenomen digitalisering zelfstandiger opdrachten en leren ook veel buiten lestijd om. Hoe zet u talenten in, voor het team, uzelf of de kinderen? Waar legt u de (gedeelde) autonomie?
   
Thema 4: Morgen in de school
Waar wilt u direct morgen mee aan de slag? Wat is op dit moment urgent? Dit thema is gereserveerd voor praktische suggesties op een
breed gebied. Deel handvatten en tools. 

Eerdere congressen
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016

        

Activiteiten

AVS-congres
Een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Daar staat het jaarlijkse AVS-congres om bekend. Of u nu schoolleider, algemeen directeur of bestuurder bent, u wilt werken aan de kwaliteit van het onderwijs. U hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Juist in gesprek met collega’s doet u nieuwe ideeën op, leert u van elkaar. 

NOT
De AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.