Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » verbindende en resultaatgerichte directeur

verbindende en resultaatgerichte directeur (Didam)


Over de vacature

De Albert Schweitzerschool in Didam zoekt
een verbindende en resultaatgerichte directeur die onderwijskundig richting geeft

1. Wie zijn wij?
Albert Schweitzerschool
De Albert Schweitzerschool is een kleinschalige, zelfstandige basisschool in Didam op algemeen christelijke grondslag. Uitgangspunt van de Albert Schweitzerschool is een basisschool te zijn
waarin kinderen en het omzien naar elkaar centraal staan. Dit alles conform het gedachtegoed van Albert Schweitzer: eerbied voor het leven.
De school kent momenteel 243 leerlingen, elf groepen en negentien medewerkers, waarvan een groot deel parttimers.

Visie
Voor de Albert Schweitzerschool is ieder kind uniek. Dat betekent dat de school een vertrouwde
omgeving moet zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten. We gaan met elkaar om op basis van
respect en vertrouwen. We streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden, zodat ieder kind ook in staat is de mogelijkheden en talenten die hij in zich draagt te ontwikkelen.

Kernwaarden
Binnen de Albert Schweitzer kennen we acht kernwaarden, die met kleuren terugkomen in ons schoollogo.
Op onze school:

 • hebben we aandacht voor de wereld om ons heen
 • is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten
 • gaan we op een respectvolle manier met elkaar om
 • leren we vanuit een christelijke achtergrond over verschillende religies en de multiculturele samenleving
 • vinden we samen bewegen en sportief gedrag belangrijk
 • voelen we ons thuis omdat we elkaar kennen en iedereen mee mag doen
 • werken we samen en helpen elkaar
 • krijgen we een stevige basis om door te kunnen groeien

Identiteit
De Albert Schweitzerschool is een open christelijke school, gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag. Tijdens de godsdienstige vorming maken de leerlingen kennis met onze
levensbeschouwelijke uitgangspunten en andere religies. We vieren de christelijke feestdagen en besteden aandacht aan de godsdienstige waarden en normen.

Locatie
Onze school is gevestigd in een modern schoolgebouw en ligt in de wijk De Hoevert. De school ligt naast sporthal De Muizenberg en kent twee speelpleinen, zodat onze kinderen voldoende in
beweging komen. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Christoffelschool en in de Brede
School Noord, samen met Basisschool De Ontdekking, Puck&Co, Tafeltennisvereniging Relax, en de reeds genoemde Sporthal de Muizenberg. De brede school bestaat uit 3 dagopvanggroepen, 3 groepen voor peuteropvang en 4 naschoolse opvanggroepen. 
Bestuur
Het bestuur van de Albert Schweitzerschool wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school. Als éénpitter heeft het schoolbestuur een grote betrokkenheid en functioneert hij (op
afstand) als sparringpartner van de directeur. De Albert Schweitzerschool werkt met een bestuursmodel met mandaat, waarbij de directeur de uitvoerend bestuurder is en het bestuur de
toezichthouder. De bestuurscultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen, rolvastheid en besluitvaardigheid.

Wie zoeken wij?

Onze directeur
Wij zoeken een directeur die ons verder helpt op onze weg naar het beste onderwijs voor ieder kind. Een échte directeur, met oog voor de ander maar ook voor de stappen die er gezet moeten worden om tot dit resultaat te komen. Iemand die de handen uit de mouwen steekt, maar ook een arm om iemand heen kan slaan. We zoeken iemand die:

 • gepassioneerd is over (kleinschalig) basisonderwijs
 • energiek is en mensen kan motiveren
 • ondernemend is en de school daarin kan meenemen
 • zichtbaar en toegankelijk is voor team, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden
 • sociaal vaardig is en mensen bij elkaar kan brengen
 • verbeterprocessen in gang zet en verder helpt
 • verstand heeft van basisonderwijs en dit ook wil verdiepen
 • oog heeft voor de Didamse gemeenschap en de rol van de school daarbinnen

Bij voorkeur zoeken we een directeur met ervaring en binding met onze regio, maar we nodigen
anderen die zich in dit profiel en onze school herkennen van harte uit te solliciteren.

Resultaatgebieden
Als directeur van een kleinschalige basisschool dien je van alle markten thuis te zijn. Tegelijkertijd
zal het werk zich in de komende tijd focussen op de volgende resultaatgebieden.

Leiding en sturing op onze school en ons onderwijs

 • Borgen identiteit, visie en kernwaarden Albert Schweitzerschool
 • Organiseren van onderwijs en leerlingenzorg samen met IB’er en team
 • Kwaliteitszorg
 • Overleggen met de Medezeggenschapsraad
 • Contacten onderhouden met ouders/verzorgers van leerlingen
 • Besluiten nemen op deze terreinen en deze ook ten uitvoer laten brengen

 Teamleiderschap en organisatorisch leiderschap

 • Leiding geven aan medewerkers
 • Zorg dragen voor medewerkers
 • Team laten groeien in professionaliteit
 • Verbeterprocessen samen met het team in gang zetten en borgen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor bedrijfsvoering (begroting en verantwoording uitgaven)

 Ontwikkeling van beleid

 • Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijsbeleid
 • Zorgen voor het uitdragen van de visie en kernwaarden en onderwijskundige opgaven van de school
 • Oog hebben voor externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de school
 • Zorg dragen voor externe relaties en de positionering van de school in de gemeenschap; daarbij ook het aangaan van nieuwe partnerschappen met het oog op de sterke positie van onze school als éénpitter in de gemeente en gemeenschap

Sollicitatieprocedure:

Wij bieden
De directeur krijgt een aanstelling voor 1,0 fte. Een dagdeel thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. De functie is vacant met ingang van het schooljaar 2018/2019. Bij voorkeur gaat de benoeming eerder in, zodat je enige tijd met de huidige directeur kunt meelopen als opvolgend directeur.

We bieden je een tijdelijk contract voor 1 jaar met zicht op een vaste aanstelling, De functie is gewaardeerd in schaal DB. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs.

Solliciteren
Indien je jezelf herkent in het profiel van de directeur kun je solliciteren door een brief en curriculum vitae te sturen naar alfredgrootherder@albertschweitzer.nl.

Je kunt solliciteren tot en met uiterlijk 4 januari 2018.
Geselecteerde kandidaten zullen op 9 januari worden uitgenodigd voor een eerste gespreksronde met de selectiecommissie die zal plaatsvinden op 11 januari. Een tweede gespreksronde zal
plaatsvinden op 22 januari. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jan-Maarten de Wit, bestuurslid schoolzaken, te bereiken via 06 - 23592440 of per mail jan-maartendewit@albertschweitzer.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Gelderland

Ingangsdatum

donderdag, 1 augustus, 2019

Reageren voor

donderdag, 4 januari, 2018

Plaatsingsdatum

woensdag, 20 december, 2017

CAO PO 2016-2017 (pocketversie - klein formaat letter) (versie juni 2017)