Vacature: Vicevoorzitter

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de landelijke vak– en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. Ons kantoor is gevestigd in Utrecht.

De AVS is per 1 september 2017 op zoek naar een:

Vicevoorzitter
(0,6 wtf )

‘Samen sterker’ is waar de AVS voor staat. Door krachten te bundelen samen een sterke vereniging vormen: dé vak- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. Het is ook de gedachte voor de nieuwe manier waarop de AVS bestuurd gaat worden. Niet langer een vrijwillig bestuur met een voorzitter die het boegbeeld vormt, maar een voorzitter en een vicevoorzitter die samen professioneel alle bestuurlijke taken op zich nemen.

De AVS behartigt de belangen, zowel collectief als individueel, voor haar leden en vertegenwoordigt haar achterban binnen de sector onderwijs. Hieronder vallen cao-onderhandelingen, het voeren van DGO, vertegenwoordiging in vakbond gerelateerd overleg (o.a. PF/VF, Ambtenarencentrum, Stichting van het Onderwijs), een dagelijks beschikbare helpdesk en het invullen van een verbindende en lobbyende functie. De AVS biedt een uitstekende toegang tot het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in het vakgebied via haar publieksuitingen en landelijke activiteiten. Leden worden deskundig ondersteund door AVS-medewerkers. De AVS vervult een belangrijke rol bij de innovatie van onderwijs en leiderschap, het bewaken en stimuleren van de  kwaliteit en ethiek en vertegenwoordiging in beroepsorganisatie gerelateerd overleg (o.a. Schoolleidersregister, PO-Raad en VO raad). De vereniging vervult een verbindende en lobbyfunctie om bovenstaande te realiseren. In haar Centrum Educatief Leiderschap biedt de AVS een breed professionaliseringsaanbod van cursussen, opleidingen en netwerken. De AVS is een vereniging met een ledenraad. Daarnaast wordt gewerkt met een aantal adviescommissies.

Functieprofiel 
Samen met de voorzitter vormt de vicevoorzitter de tandem die garant staat voor een trotse vereniging die met verve haar leden vertegenwoordigt. De onderlinge taakverdeling staat vast. De vicevoorzitter beschikt over bestuurlijk vermogen en heeft kennis van wet- en regelgeving rond onderwijsinstellingen. Er is een sterke affiniteit met het funderend onderwijs. Naast externe rollen en taken betekent het in elk geval het aansturen van intern ondersteunende diensten. Er worden aantoonbare financiële en beheersmatige competenties gevraagd. Functioneren in de ambtelijk-politieke wereld van de AVS vraagt om een daadkrachtige, ondernemende en sensitieve persoonlijkheid. Beschikken over kernbegrippen als integriteit, koersvastheid, communicatieve vaardigheden, een moreel kompas en empathisch vermogen zijn vanzelfsprekend, evenals een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaats naar zwaarte van de functie en ervaring van de kandidaat. De omvang van de functie is 0,6 wft. De zittingstermijn van de bestuurder is 5 jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.  De beoogde ingangsdatum is 1-9-2017.

Procedure
Kandidaten kunnen hun brief met CV (incl. foto) tot en met 24 april a.s. mailen naar n.vanpoortvliet@avs.nl. Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Na 8 mei zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie. Naast deze gesprekken kan er van andere selectie- instrumenten gebruikt gemaakt worden.

Meer informatie over de functie: Petra van Haren, voorzitter, tel. 06-18874698

Meer informatie over de procedure: Paul Bemelen, onafhankelijk voorzitter selectiecommissie, tel. 06-55362060
Een uitgebreid informatiepakket is opvraagbaar via n.vanpoortvliet@avs.nl