Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Onderwijs en schoolomgeving » Masterclass Leren in de 21e eeuw

Masterclass Leren in de 21e eeuw

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Kinderen groeien op in een wereld waarin technologie doordringt in bijna alle aspecten van het dagelijks leven. Het tempo van deze ontwikkelingen is hoog. 
Kinderen komen in een wereld terecht waarvan we nog niet weten hoe die eruit zal ziet. Hierdoor worden scholen geconfronteerd met nieuwe vragen en verwachtingspatronen.

Nieuwsgierig om praktisch aan de slag te gaan met 21st century skills? Waarbij je kinderen betrokken en met rode konen aan het werk ziet en de focus ligt op het beste uit de leerling te halen in plaats van snel het beste van jezelf in de leerling te stoppen, dan biedt onze Masterclass wellicht een antwoord. Je wordt begeleid in het ontwerpen in een plan van aanpak met als belangrijk doel om zowel de motivatie van leerlingen te verhogen als de werkdruk van docenten te verminderen. 
Door als organisatie te gaan werken volgens 21 eeuwse principes ontwikkelen de kinderen vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en andere belangrijke 21 eeuwse vaardigheden, 
waarmee de leerlingen worden voorbereid om zich te redden in een wereld waarin ze (gaan) leven, leren en werken.

Al deze mogelijkheden vragen van een school keuzes en inzicht in de consequenties van die keuzes. Hoe combineer je bijvoorbeeld nieuwe digitale leermiddelen met de lesmethode? Wat betekent dit voor de infrastructuur? In hoeverre dragen deze nieuwe middelen bij aan het vergroten van het leerrendement? En wat betekent dit voor het leerkrachtenteam, ouders en leerlingen? Dit zijn allemaal vragen waarop een schoolleider beleid dient te ontwikkelen, op basis waarvan hij leiding geeft.

Tijdens de eerste dag van de Masterclass wordt een beginsituatie van jezelf en jouw school in kaart gebracht en staat in het teken van basiskennis en begripsvorming rondom 21e eeuws leren. Denk hierbij ook aan begrippen als didactiek, mediawijsheid en gamification. 

Op de tweede dag gaan we dieper in op visie op 21e eeuws leren, digitale didactiek en leerkrachtvaardigheden. Dit alles met als doel om uiteindelijk naar huis te gaan met een plan van aanpak met betrekking tot 21st century skills in jouw school. Op beide dagen worden praktijkvoorbeelden gegeven en is er veel ruimte voor collegiale uitwisseling.

 


Schoolleidersregister PO: informeel leren
Masterclass Leren in de 21e eeuw is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Masterclass Leren in de 21e eeuw gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: cel@avs.nl.

In samenwerking met: Keii
In samenwerking met: Ivo Wouters
Aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png