Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Coaching en mediation » Meesterlijk coachen

Meesterlijk coachen

Wilt u uw kennis en vaardigheden in coaching uitbreiden en opfrissen? Wilt u met andere deelnemers de diepte in? Dan is deze training een uitstekende keuze voor u.

Eerste tweedaagse: het coachen van moeilijke mensen
Hoe gaat u constructief om met moeilijk gedrag van mensen? Voor coaches is dit tweeledig, omdat bij de eigenaar van het gedrag ontwikkeling beoogd wordt. Hoe gaat u om met te afhankelijke mensen? Hoe gaat u om met weerstanden of manipulatief gedrag? Hoe achterhaalt u verborgen gevoelens en beïnvloedt u interne dialoogvoering?

Tweede tweedaagse: teamcoaching
Als leidinggevende is het van belang teamleden zelf actief te laten zijn, dus coachend begeleiden van teams. Ook gaan we in op het benaderen van teams vanuit systeemdenken en groepsdynamica. Meer specifiek komt coachend begeleiden bij vernieuwingen aan de orde en het belang van mindset hierbij.

Derde tweedaagse: nieuw gereedschap voor de coachkist
De aandacht is volledig gericht op het oppoetsen van roestig gereedschap, zoals basale coachings denk- en doe-modellen, het onderzoeken van eigen blokkades en valkuilen en coachen met een leeg hoofd. Ook nieuwe technieken als provocatief coachen, conflictcoachen en coachen op enneagrammen komen aan de orde. We werken met acteurs en soms ook met videoregistraties. U boekt resultaat op terreinen als: objectieve waarneming, waardevrije vraagstelling, meerslag leren, grotere bewustwording bij uzelf en uw coachees, beweging en groei vanuit toegenomen eigenaarschap en eigen activiteit van de coaches.

 

Reacties
‘Goede informatie en oefeningen voor de praktijksituatie.’
‘Ik heb inzicht gekregen in de coachende rol en leidinggevende rol.’

Schoolleidersregister PO: informeel leren
Meesterlijk coachen is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Meesterlijk coachen gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: cel@avs.nl.

Aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png