Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Overig » Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!

Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!

Lesgeven is een ambacht. Dat vraagt fundamenteel inzicht in  en begrip van de ontwikkeling van het kind. Begrip over de directe samenhang van de sensomotoriek met gedrag, groepsdynamiek en taalcognitieve ontwikkeling. Deze kennis en bijbehorende vaardigheden zorgt voor de meest fundamentele stap die je als leerkracht nodig hebt je beroep daadwerkelijk als ambacht uit te kunnen oefenen.
Speciaal voor leerkrachten en intern begeleiders is deze uiterst succesvolle Roll out ‘Anders kijken naar kinderen’ van drie  dagdelen ontwikkeld. Hoe biedt je hoge kwaliteit van ondersteuning bij een forse reductie van inspanning en kosten?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat we structureel 30-40 % minder ondersteuning hoeven te bieden? Is dat mogelijk? Ja dat is mogelijk. Is daar veel voor nodig? Nee, maar wel iets! – in het onderzoek ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’’, Hulsbos, Langeveld, Evers (2016) wordt het programma als ‘praktisch, innovatief en verschilmakend’ omschreven. Deelenemers waarderen het programma gemiddeld met een 9+!!!
 
In het project Zorg & Onderwijs Matcht! integreert de AVS  haar kennis en kunde met de kennis, ervaring en inzichten van Intraverte, een praktijk voor (medische)zorgbegeleiding – gedrag en motoriek - van kinderen en jongeren. Dit heeft geleid tot een nieuwe visie op de koppeling tussen de inzet van middelen en kennis vanuit het onderwijs én die vanuit de zorg.
 
Deze Roll-out geeft praktische antwoorden op vragen uit de praktijk:

  • Hoe kunnen we 30-40% besparen op de ondersteuningskosten
  • Wat moeten we leren zodat we een plek kunnen bieden aan kinderen met een grote diversiteit aan zorgbehoeftes?
  • Hoe bieden we een plek aan ieder kind en bewaken we tegelijkertijd onze grenzen (hoe houd je het behapbaar)? En hoe maak je de afweging waar jouw grens ligt?
  • Hoe kunnen we groepsoverstijgend onderwijs aanbieden dat past bij de talenten van ieder kind?
  • Hoe kunnen we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen, gebruik maken van elkaars expertise en onze persoonlijke grenzen kennen?
  • Hoe organiseren we passend onderwijs zodat het goed is voor het kind (elk talent telt), de leerkracht (behapbaar) en de andere kinderen op school?
  • Hoe gaan we een goed partnerschap (warme overdracht) aan met ouders, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs, en andere partners rondom passend onderwijs? Hoe ziet die samenwerking eruit?

 
Tijdens deze Roll-out bieden we inzicht in wat de mix van onderwijs en zorg kan betekenen voor kinderen, ouders, leerkrachten en de schoolorganisatie . Door net iets anders te kijken is er een belangrijk verschil te maken.
 

Meer informatie: www.zorg-onderwijsmatcht.nl
Download de flyer: Informatie en kosten

 


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 12 april 2018
Inschrijven voor 22 november 2018

In samenwerking met: Intraverte

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png