Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers
dossiers2014.jpg

Dossiers

Bestuur en management

ESHA

Financiën

Huisvesting

Onderwijs en leerlingzorg

bso
IKC
LGF
VVE

Overige dossiers

DGO
ICT
NOT

Pensioen en sociale zekerheid

Personeelsbeleid

AOW
IPB
WIA
Wpb
WWZ

Politiek

dossiers2014.jpg

Dossiers

A

AOW

a

B

b

bso

c

C

D

DGO

d

E

e

F

f

G

g

H

h

I

ICT
IKC
IPB

i

j

J

k

K

l

L

LGF

M

m

N

NOT

n

o

O

P

p

r

R

S

s

t

T

u

v

V

VVE

w

W

WIA
Wpb
WWZ

z

Z


Veel gestelde vragen

Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Bel 030 - 2361010

arbeidstijden

Nieuwe werktijdfactor en wijziging arbeidstijd (Vraag van de maand)
Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?

Arbeidstijdenregistratie

Compensatieverlof (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor schooldirecteuren?

Arbo

Arbeidsinspectie - bevoegdheden
Welke bevoegdheden heeft de Arbeidsinspectie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de school?
Arbeidsinspectie - persoonsgegevens controleren
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Rookbeleid - toezicht
Wie houdt toezicht op het rookbeleid?
Rookbeleid - waar mag gerookt worden
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Rookbeleid - regelen
Bestaat er een methode om het rookbeleid goed te regelen?
Arbeidstijdenregistratie - bijhouden door werkgever
Dient er een arbeidstijdenregistratie bijgehouden te worden door de werkgever?
Arbeidstijdregistratie - hoe vindt deze plaats
Hoe dient deze arbeidstijdenregistratie plaats te vinden?
Arbeidstijdregistratie - definitie
Wat houdt de arbeidstijdenwet in het kort in?
Arbeidsinspectie - toegang weigeren
Kan de werkgever een inspecteur van de Arbeidsinspectie de toegang tot de school weigeren?
Arbeidsinspectie - persoongsgegevens controleren
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Cameratoezicht
We willen camera’s laten plaatsen. Hiertegen maken de leraren bezwaar. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?
Rookbeleid - rookzones
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Tropenrooster (Vraag van de maand)
Wanneer mogen scholen met een tropenrooster werken?

Bapo-regeling

BAPO-regeling
Hoe zit het met de BAPO-regeling?

bekwaamheidseisen

Nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren (Vraag van de maand)
Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

Belastingen

Belastingdienst 'cafetariaregeling' (Vraag van de maand)
Is het mogelijk om - bijvoorbeeld - de eindejaarsuitkering uit te ruilen met de reiskosten, om belastingvoordeel te behalen?
BTW in rekening brengen bij doorberekening personeelskosten bij gezamenlijk project (Vraag van de maand)
Moeten we btw in rekening brengen wanneer personeelskosten aan andere (onderwijs-) instellingen doorberekend worden bij een gezamenlijk project?
Eigen bedrijf
Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

Brede School

Convenant Impuls Brede Scholen
Wat houdt het Convenant Impuls Brede Scholen in?

CAO 2014

Wanneer is het onderhandelaarsakkoord definitief?
Wanneer is het onderhandelaarsakkoord definitief?
Is de nieuwe CAO PO nu helemaal af?
Is de nieuwe CAO PO nu helemaal af?
Waarom heeft het zo lang geduurd om een nieuwe CAO tot stand te brengen en is er pas een akkoord zo laat in het schooljaar?
Waarom heeft het zo lang geduurd om een nieuwe CAO tot stand te brengen en is er pas een akkoord zo laat in het schooljaar?
Inhoud van de CAO
Inhoud van de CAO
Wat is de looptijd van deze CAO?
Wat is de looptijd van deze CAO?
Waarom heeft deze CAO maar een looptijd van een jaar?
Waarom heeft deze CAO maar een looptijd van een jaar?
Komt er in de nieuwe CAO PO een salarisverhoging voor de werknemers in het primair onderwijs?
Komt er in de nieuwe CAO PO een salarisverhoging voor de werknemers in het primair onderwijs?
Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?
Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?
Wij hebben voor 1 juli 2014 een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Blijven de afspraken rond de WOPO geldig?
Wij hebben voor 1 juli 2014 een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Blijven de afspraken rond de WOPO geldig?
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?
In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?
Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?
Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?
De CAO spreekt over de startende leerkracht, wat is de definitie van een startende leraar?
De CAO spreekt over de startende leerkracht, wat is de definitie van een startende leraar?
Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?
Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs basisbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs basisbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs vakbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs vakbekwaam?
Wat zijn de financiële gevolgen voor de startende leraar als hij sneller dan in 3 jaar basisbekwaam is, of sneller dan in 7 jaar vakbekwaam?
Wat zijn de financiële gevolgen voor de startende leraar als hij sneller dan in 3 jaar basisbekwaam is, of sneller dan in 7 jaar vakbekwaam?
Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?
Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?
Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?
Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?
Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?
Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?
Wat is de beste begeleiding van startende leraar?
Wat is de beste begeleiding van startende leraar?
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?
Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?
Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?
Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?
Wat gebeurt er als het niet lukt de overwerkuren voor de volgende schoolvakantie te compenseren?
Wat gebeurt er als het niet lukt de overwerkuren voor de volgende schoolvakantie te compenseren?
Wat houdt het basismodel in?
Wat houdt het basismodel in?
Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?
Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?
Blijft in het basismodel het compensatieverlof bestaan?
Blijft in het basismodel het compensatieverlof bestaan?
Wat houdt het overlegmodel in?
Wat houdt het overlegmodel in?
Hoe kan het overlegmodel ingevoerd worden?
Hoe kan het overlegmodel ingevoerd worden?
Hoe wordt de opslagfactor van de individuele werknemer vastgesteld?
Hoe wordt de opslagfactor van de individuele werknemer vastgesteld?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en bijzonder budget oudere werknemers?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en BAPO?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?
Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?
Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?
Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met grote BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met grote BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
De eigen bijdrage wordt hoger, mogen werknemers er nu voor kiezen geen gebruik meer te maken van de BAPO?
De eigen bijdrage wordt hoger, mogen werknemers er nu voor kiezen geen gebruik meer te maken van de BAPO?
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Werkgroep Sociale Zekerheid
Werkgroep Sociale Zekerheid
Berekening vakantieverlof
Is er nu sprake van minder vakantie?
Bekostiging van alle maatregelen
Hoe krijgen wij alle maatregelen bekostigd?
Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015 (Vraag van de maand)
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?

CAO DGO

Decentraal Georganiseerd Overleg (Vraag van de maand)
Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

CAO PO

Ambtsjubileum PO - welke diensttijd telt mee
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Benoemings-/aanstellingsvolgorde PO - vacatureruimte
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Benoeming of aanstelling in twee functies
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Borstkind - onder werktijd zogen
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
EHBO - EHBO-/BHV-toelage
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Feestdagen
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Fietsregeling - voorwaarden
Welke voorwaarden gelden voor toepassing van de regeling?
Fietsregeling - vergoeden van een fiets
Vergoeden van een fiets
Fietsregeling - verstrekken van een fiets
Verstrekken van een fiets
Fietsregeling - ter beschikking stellen
Ter beschikking stellen van een fiets
Fietsregeling - andere vergoedingen
Kunnen ook andere vergoedingen voor de fiets worden verstrekt?
Identiteitsbewijs - identiteit vaststellen
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Identiteitsbewijs - checklist
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Identiteitsbewijs - wat bewaren
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Identiteitsbewijs - identificatieplicht
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Identificatiebewijs - niet aan voorwaarden voldoen
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Leraar in opleiding (LIO) - reiskostenvergoeding
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Leraar in opleiding (LIO) - 36-maanden termijn
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Overwerkregeling in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe ziet de overwerkregeling in de nieuwe CAO PO er uit?
Professionalisering leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Vakantieregeling in nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Bestuurs- en schoolniveau - keuze voor het overleg- of basismodel (Vraag van de maand)
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Vakantieverlof bij ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Berekening vervangingsuren vanaf 1 augustus 2015
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?

CAO PO 2016-2017

Zorgverlof in CAO PO 2016-2017 (Vraag van de maand)
Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

Combinatiefuncties

Combinatiefuncties - voorlichtingsbijeenkomsten
Worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten gegeven?
Combinatiefuncties - duale benoeming/aanstelling
Is een combinatiefunctie hetzelfde als een duale benoeming/aanstelling?
Combinatiefuncties - typen
Om wat voor typen combinatiefunctie gaat het? Wie ontwikkelt de profielen?
Combinatiefuncties - nieuwe functies
Zijn de 2500 combinatiefuncties nieuwe (fulltime) functies?
Combinatiefuncties - eigen bijdrage
Mogen gemeenten voor het realiseren van combinatiefuncties ook een eigen bijdrage vragen aan de scholen?
Convenant Impuls Brede Scholen - Overleg
Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente?
Convenant Impuls Brede Scholen - verplichting
Zijn de gemeenten verplicht deze verdeling te volgen?
Combinatiefuncties - verdeling
Hoe zijn de combinatiefuncties verdeeld onder de sectoren?
Wat is een combinatiefunctie?
Wat is een combinatiefunctie?

duurzame inzetbaarheid

Bijzonder budget voor oudere werknemers invullen (Vraag van de maand)
Hoe kan het ‘bijzonder budget’ voor oudere werknemers ingevuld worden?
Besteding duurzame inzetbaarheid zelf bepalen (Vraag van de maand)
Mag ik zelf bepalen waar ik mijn uren duurzame inzetbaarheid aan besteed, zowel binnen als buiten de school?

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden - Schoonmaak van het schoolgebouw (Januari 2010) (Vraag van de maand)
Ik ben offertes aan het aanvragen voor de schoonmaak van het schoolgebouw. Moet een dienst als `schoonmaak´ ook Europees aanbesteed worden? Met andere woorden: zijn scholen ook aanbestedingsplichtig?
Europees aanbesteden - Drempelbedragen
Welke drempelbedragen gelden er?
Europese aanbesteden - Procedures
Welke procedure moet ik hanteren bij een Europese aanbesteding?
Europees aanbesteden - Voor- en nadelen openbare en de niet-openbare procedure
Wat zijn de voor- en nadelen van de openbare en de niet-openbare procedure?
Europees aanbesteden - Functioneel bestek of deskundigheid inhuren
Hoe kan ik een Europese aanbesteding starten wanneer ik zelf niet goed op de hoogte ben van de specificaties die ik aan het product of de dienst zou moeten stellen?
Europees aanbesteden - merknamen
Waarom mag ik geen merknamen noemen in het bestek?
Europees aanbesteden - kansen regionale bedrijven
Hoe geef ik regionale bedrijven meer kans om bij een Europese aanbesteding een opdracht binnen te halen?
Europees aanbesteden - opdrachten combineren
Mag ik meerdere opdrachten combineren binnen één aanbesteding?
Europees aanbesteden - duur van contract
Als ik een contract voor meerdere jaren afsluit, voor hoe lang mag dat dan?
Europees aanbesteden - onderhandelen over de prijs
Mag ik met een bedrijf onderhandelen over de prijs van zijn aanbieding?
Europees aanbesteden - opdracht gunnen
Ben ik verplicht om een opdracht te gunnen?
Europees aanbesteden - risico's
Wat zijn de risico's van een onjuiste aanbesteding of van het niet aanbesteden terwijl dat wel had gemoeten?
Europees aanbesteden - rol van de AVS
Wat kan de AVS op dit terrein voor u betekenen?
Europees aanbesteden - CPV-codes
Wat zijn CPV-codes?
Europees aanbesteden - 2A en 2B diensten
Wat is eigenlijk het verschil tussen 2A- en 2B-diensten en hoe weet ik of een dienst onder de bijlage van 2A- , dan wel 2B- valt?
Europees aanbesteden - termijnen
Welke termijnen moet ik als aanbestedende dienst in acht nemen?
Europees aanbesteden - Verschil selectiecriteria en gunningscriteria
Wat is het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria?
Europees aanbesteden - Duur
Hoe lang duurt een Europese aanbesteding?
Europees aanbesteden - Waarde ramen
Hoe raamt men de waarde van een opdracht?
Europees aanbesteden - Onderhands aanbesteden
Onder welke voorwaarden mag ik een aanbesteding, of delen daarvan, onderhands aanbesteden?

Formatie

Groeiregeling - toolbox
In verband met het (vele) rekenwerk is in de toolbox van de PO-Raad (www.poraad.nl) een instrument opgenomen waarmee de berekening snel kan worden uitgevoerd.
Groeiregeling - toeslag kleine scholen
Toeslag zeer kleine scholen
Groeiregeling - korting
Wat is de korting op kleine scholen bij groei?
Groeiregeling - lumpsum
Hoe ziet de groeiregeling er onder de lumpsum uit?
Groeiregeling - omvang
Wat is de omvang van de groeiformatie per leerling?
Groeiregeling - na 1 april
Kan ook na 1 april nog sprake zijn van een groeitelling?
Groeiregeling - leerlingenaantal
Van welk leerlingenaantal moet ik uitgaan als ik voor de tweede keer recht heb op groeiformatie?
Groeiregeling - datum bepalen
Mag ik zelf de datum bepalen waarop ik de groeiregeling aanvraag?
Groeiregeling - aanvullende formatie
Op de 1e schooldag heb ik recht op de groeiregeling. Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor aanvullende formatie?
Groeiregeling - aanmelden
Hoe meld ik mijn recht op de groeiregeling?
Risicodragend deel der formatie (RDDF) (Vraag van de maand)
Op welk moment wordt een werknemer in het RDDF geplaatst?
Medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf) (Vraag van de maand)
Wanneer plaats je een medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf )?

functiebeschrijving

Functiebeschrijvingen schoolleiders - hoe zit dat? (Vraag van de maand)
Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

Functiedifferentiatie

Gedwongen meerschools directeur (Vraag van de maand)
Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?

Functiemix

Sancties bij niet nakomen functiemix (Vraag van de maand)
Welke sancties heeft het ministerie van OCW in petto bij het niet nakomen van de functiemix?

Inspectie

Gebroken schoolweken - normen van de inspectie (Vraag van de maand)
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?

jaartaak

Jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 (Vraag van de maand)
Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk voor mijn team?

Leerplicht

Leerplicht - vroege toelating
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Leerplicht - leerplichtige leeftijd
Leerplicht vanaf 4 jaar?
Leerplicht - later naar school
Als de groep voor de onderbouw te groot is, kun je de ouders van een 4-jarige verzoeken het kind een aantal maanden later op school te laten komen?
Leerplicht - vakanties
Mag de school een leerling buiten de schoolvakanties vrij geven?
Leerplicht - topsport
Een leerling van mijn school doet aan topsport en wil daarvoor af en toe vrij nemen. Moet ik hier aan meewerken?
Leerplicht - meer informatie
Waar kan ik meer informatie vinden over de leerplichtwet?
Leerplicht - Vrijstelling onderwijsactiviteiten
Kunnen leerlingen voor topsport- of kunstactiviteiten vrijgesteld worden?
Leerlingen naar school voor vierde jaar (Vraag van de maand)
Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school?
Inschrijving leerling (PO)
Veelgestelde vragen over inschrijving van leerlingen

Levensloop en FPU

Levensloopregeling - definitie
Wat houdt de levensloopregeling in?
Levensloopregeling - regelingen
Hoe is de levensloopregeling geregeld?
Levensloopregeling - geboren na 31-12-1949
Wat zijn de gevolgen voor werknemers die geboren zijn na 31 december 1949?
Levensloopregeling - geboren vóór 1-1-1950
Wat zijn de gevolgen voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950?
Levensloopregeling - jaarlijks sparen
Hoeveel mag er maximaal per jaar gespaard worden?
Levensloopregeling - i.c.m. spaarloonregeling
Mag gelijktijdig gebruik worden gemaakt van de spaarloonregeling en de levensloopregeling?
Levensloopregeling - uren spaarverlof inzetten
Mogen uren van de regeling spaarverlof ingezet worden voor de levensloopregeling?
Levensloopregeling - hoeveel opnemen
Hoeveel geld mag de werknemer opnemen uit zijn levenslooptegoed?
Levensloopregeling - verschil met spaarverlof en spaarloon
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen spaarverlof, levensloop en spaarloon?
Levensloopregeling - uitbetalen levenslooptegoed
Hoe gaat het uitbetalen van het levenslooptegoed in zijn werk?
Levensloopregeling - gevolgen arbeidsvoorwaarden
Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemer bij levensloopverlof?
Levensloopregeling - ziekte tijdens verlofperiode
Wat gebeurt er bij ziekte of in bijzondere omstandigheden tijdens de verlofperiode?
Levensloopregeling - Uitvoeringsreglement Levensloop
Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit?
Levensloopregeling - verschillen voorbeelreglementen
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de voorbeeldreglementen PO en VO
Levensloop - hoeveel maximaal sparen?
Hoeveel mag er maximaal per jaar gespaard worden?
Levensloopregeling - ouderschapsverlof
Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de levensloopregeling?
Levensloopregeling - hoe vaak gebruiken
Hoe vaak mag de levensloopregeling worden gebruikt?

Lumpsum

Lumpsum - middelen Administratie, Beheer en Bestuur
In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?

Management

Beschikbare bedragen voor directievoering (Vraag van de maand)
Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?

Materiële instandhouding

Instandhouding - verschil in bekostiging (Vraag van de maand)
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?

Medezeggenschap

Functioneren van de medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?
Zitting directeur in medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
Passend onderwijs en rol medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap (Vraag van de maand)
Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?

medezeggenschapsraad

Faciliteiten medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad (Vraag van de maand)
Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad?
Directeur in de GMR (Vraag van de maand)
Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?

Normjaartaak OOP

Hoe bereken ik de NJT van een Logopediste?
Hoe bereken ik de NJT van een Logopediste?
Bereken de werktijd van een conciërge of een administratief medewerker?
Bereken de werktijd van een conciërge of een administratief medewerker?
Hoe ga ik om met het berekenen van de werktijd van het OOP?
Hoe ga ik om met het berekenen van de werktijd van het OOP?

Opvang

Kinderopvang - regeling
Hoe ziet de regeling kinderopvang eruit?

Ouders

Invloed van ouders op onderwijskundig rapport (Vraag van de maand)
Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?
Positie onderwijsconsulent - indicatiestelling
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Gescheiden ouders informeren (Vraag van de maand)
Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren over de school en – de vorderingen van – hun kind? Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven met een handtekening van één van de ouders?
Informatie verstrekken aan gescheiden ouders (Vraag van de maand)
Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie verstrekken aan gescheiden ouders?

Ouderschapsverlof

Wijzigingen bij toekenning ouderschapsverlof (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd bij het toekennen van ouderschapsverlof?
Veranderingen bevallings- en ouderschapsverlof (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd bij het toekennen van bevallings- en ouderschapsverlof?
Ouderschapsverlof - Verlofopbouw
Hoe is de verlofopbouw bij ouderschapsverlof geregeld?

Passend onderwijs

Passend onderwijs - verwijderen van leerlingen
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?

Pensioen

Versobering voorwaardelijk pensioen (Vraag van de maand)
Hoe zit het nu precies met de versobering van het voorwaardelijk pensioen?
AOW-gerechtigde leeftijd
Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?
Voorwaardelijk pensioen en de WW (Vraag van de maand)
Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?

privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Vraag van de maand)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?

Regelingen

Kaderbesluit rechtspositie - vorm
Hoe ziet het Kaderbesluit rechtspositie PO er uit?
Spaarloonregeling - defintie
Wat houdt de spaarloonregeling in?
Spaarloonregeling - welk bedrag sparen
Welk bedrag kan gespaard worden?
Spaarloonregeling - alsnog deelnemen
Kan een deelnemer aan de spaarloonregeling alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling?
Spaarloonregeling - spaarloon opnemen
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Zwangerschapsverlof - waar geregeld
Waar is het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld?
Zwagnerschapsverlof - zonder lesgevende- en/of behandeltaken
Hoe zit het met het zwangerschapsverlof en vakantieverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken?
Zwangerschapsverlof - compensatie
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?
Zwangerschapsverlof - voorbeelden berekeningen
Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Zwangerschapsverlof - ziekte als gevolg van zwangerschap
Heeft een werknemer op grond van de bepalingen in de Ziektewet gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 100% van het salaris?
Lerarenbeurs - inhoud
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Lerarenbeurs - voorwaarden
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - bedragen
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - subsidie aanvragen
Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?
Lerarenbeurs - criteria
Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - vaststelling subsidie
Hoe vindt de vaststelling van de subsidie lerarenbeurs plaats?
Fietsregeling - belastingvrije fietsvergoeding
Welke mogelijkheden zijn er voor het verstrekken van belastingvrije fietsvergoedingen?
Learenbeurs - vorm
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Lerarenbeurs - bedragen
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Ouderschapsverlof - hoeveel uur
Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?
Lerarenbeurs - opschorten ouderschapsverlof
Kan een werknemer het ouderschapsverlof opschorten, als dit al loopt?
Ouderschapsverlof - terugbetalen
Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?
Spaarloonregeling - maximaal spaarbedrag
Welk bedrag kan gespaard worden?
Spaarloonregeling - fusie
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden?
Spaarloonregeling - geblokkeerd spaarloon opnemen
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Spaarloonregeling - wisselen van werkgever
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van € 51,08. Hij gaat per 1-8-2008 naar een andere werkgever. Mag hij hier doorgaan met sparen?

Salaris

Directie - salaris
Met ingang van 1 augustus 2009 (teldatum 1-10-2008) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2009?
Directie - nieuwe functie
Met ingang van 1 oktober 2009 krijg ik een nieuwe functie als directeur. Het leerlingenaantal van de school was op 1 oktober 2008 voor het eerst boven de 200 leerlingen. In welke schaal word ik als de directeur aangesteld/benoemd?
Directie - bevorderingsperiodiek
Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?
Directie - opheffing wachttijd
Geldt opheffing wachttijd ook voor groei naar y-waarde boven 399 bij een normfunctie?
Directie - toelage schoolleider
Wanneer heb ik recht op de toelage schoolleider van EUR 275?
Directie - toelage gekort
Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?

Schoolleidersregister PO

Registratie en herregistratie in het Schoolleidersregister PO (Vraag van de maand)
Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

Schoolplan

Schoolplan 2011-2015 (Vraag van de maand)
Hoe luidt de inhoud van het schoolplan 2011-2015?

Schooltijden

Schooltijden - 7520 uur onderwijs vaststellen
Hoe stelt een school vast dat leerlingen over 8 jaar tenminste 7520 uur onderwijs krijgen?
Schooltijden - instroom
Hoe ga je om met een leerling die halverwege een schooljaar in een groep instroomt vanuit een andere school?
Schooltijden - 0-groep
Als een school een aparte instroomgroep, een 0-groep kent, valt die dan onder de wet Schooltijden?
Schooltijden - meer dan 7520 uur les
Mogen leerlingen ook meer dan de voorgeschreven 7520 uur les krijgen?
Schooltijden - vierdaagse schoolweek
Hoe zit het met de vierdaagse schoolweek?
Schooltijden - extra vakantie door marge
Scholen die meer dan 5,5 uur per dag inroosteren hebben veel marge-uren opgebouwd. Kun je als school deze uren gebruiken om een extra vakantie in te roosteren?
Schooltijden - speciaal onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Schooltijden - driedaagse schoolweken
Zijn driedaagse schoolweken ook toegestaan?
Schooltijden - avondactiviteiten
Telt een avondactiviteit als lestijd?
Schooltijden - andere indeling
Wanneer kan een school overstappen naar een andere indeling van de schooltijden?
Schooltijden - waarom stapsgewijs indelen
Waarom kan de indeling van schooltijden alleen stapsgewijs plaatsvinden?
Schooltijden - voor het 4de jaar naar school
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Onderwijstijd en schrikkeljaar (Vraag van de maand)
Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd van een schooljaar als het ook nog eens een schrikkeljaar is?
Andere schooltijden (Vraag van de maand)
Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Vraag van de maand - schooltijden (Vraag van de maand)
Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden bij het invoeren van andere schooltijden?
Schooltijden - schooljaar berekening
Een schooljaar loopt van augustus tot augustus. De inspectie berekent de onderwijstijd echter van 1 oktober tot 30 september. Welke berekening moeten schoolleiders aanhouden?

schorsing

Schorsing van een leerling
Wanneer mag een leerling geschorst worden PO?

Staking

Staking en stakers en niet-stakers
Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?
Staking en ouders en opvang
Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?
Staking en opvang op school
Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?
Staking en regels bevoegd gezag
Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?
Staking en registratie en stakingskas
Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Wild staken
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?
Staken en onderwijstijd
Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?

Studiedagen en vergaderingen

Compensatie van uren leerkracht studiebijeenkomst
Moeten de uren gecompenseerd worden die een leerkracht op een niet reguliere werkdag besteedt aan een studiebijeenkomst?
Leerkracht terug laten komen voor vergaderingen op vrije dagen?
Mag ik een leerkracht laten terugkomen voor vergaderingen op een dag dat hij/zij niet ingeroosterd is?

Subsidieregelingen

Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?

vakantieverlof

Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?

Vervangingsbeleid

Vervangingspool - definitie en gebruik (Vraag van de maand)
Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk moment ingesteld worden?

Verzuimbeleid

Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc
Valt bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis etc. onder de verlofregeling?
Wanneer kort buitengewoon verlof opnemen? (november 2009) (Vraag van de maand)
Wanneer kan een werknemer of ikzelf kort buitengewoon verlof opnemen?
Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. onder schooltijd (oktober 2010) (Vraag van de maand)
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er, haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?

WAO en WIA

Sociale Zekerheid - arbeidstherapeutische basis
Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?
WW en BBWO - wat zijn de wijzigingen
Welke wijzigingen hebben er in de WW en BBWO vanaf 1 januari 2006 plaatsgevonden en welke wijziging van de BBWO vanaf 1 januari 2008?
Arbeidsongeschikt (Vraag van de maand)
Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?

Werkloosheid

Ontslag - rechten en plichten (Vraag van de maand)
Per 1 augustus word ik ontslagen. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten en plichten?
Sollicitatieplicht vlak voor AOW (Vraag van de maand)
Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?

Werving en selectie

Assessmentrapportage (Vraag van de maand)
Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een assessment terwijl ik al jaren directeur van de school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de assessmentrapportage?

Wet Werk en Zekerheid

Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ (Vraag van de maand)
Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?

WOPO

Wijzigingen in de termijnen van de WOPO (Vraag van de maand)
Is er sprake van wijzigingen in de termijnen van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?
Veranderingen WOPO (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd in de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?

ziekte

Uren duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers bij ziekte (Vraag van de maand)
Wat gebeurt er met de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers’ als iemand ziek wordt?

zorg

Medicijnverstrekking (Vraag van de maand)
Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

zorgverlof

Calamiteitenverlof en kort zorgverlof (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met calamiteitenverlof en kort zorgverlof?

Zwangerschapsverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie (Vraag van de maand)
Hoe moet ik omgaan met de compensatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie?
Zwangerschapsverlof - vroeggeboorte
Hoe is het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij vroeggeboorte geregeld?
Zwangerschapsverlof - compensatie directie en leraren
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie en leraren er uit?
Zwangerschapsverlof - begin- en einddatum
Hoe wordt de begin- en einddatum van het zwangerschaps- en bevallingsverlof berekend?
Zwangerschapsverlof - miskraam
Hoe is het verlof geregeld bij een miskraam?

Alle documenten

Er zijn 1441 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's