Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 175 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenen niet verhoogd in 2018 - 24-11-2017
ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP-pensioen weer omhoog - 23-10-2017
De dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen. In het derde kwartaal van 2017 was de actuele dekkingsgraad 103,3 procent. De beleidsdekkingsgraad lag op 99,3 procent. Dat meldt pensioenfonds ABP op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Wijzigingen ABP per 1 januari 2018 - 20-10-2017
Het ABP gaat in een nieuwsbrief op 19 oktober in op de gevolgen van het akkoord dat de sociale partners onlangs hebben bereikt om de pensioenregeling per 1 januari 2018 aan te passen. Aan de ene kant...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenregeling eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68 - 14-8-2017
Sociale partners hebben deze zomer een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
‘Pensioenkeuzes beter uitleggen’ - 18-5-2017
Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe leg je die uit aan medewerkers en hoe voer je het gesprek? In drie dagdelen komen deze onderdelen aan bod. Een ouddeelnemer deelt haar ervaringen....
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen niet verlaagd in 2017 - 30-1-2017
Het ABP hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Toch sluit het ABP verlagingen in de komende jaren niet uit. “De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2017 - 20-1-2017
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2017 in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Hieronder het overzicht. U bent geboren: U krijgt AOW in...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen niet omlaag in 2017 - 9-1-2017
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP-premie stijgt flink in 2017 - 25-11-2016
De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Leraren houden het liefst collectief pensioen - 13-10-2016
Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enqu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Wijziging Belastingdienst bij eerder ouderdomspensioen - 29-8-2016
Als een werknemer tussen zijn 60e en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Kans op verlaging pensioenen in 2017 - 22-4-2016
De financiële positie van het ABP blijft zorgelijk. “We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft’, aldus...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Compensatie stijging pensioenpremie - 10-2-2016
De cao-onderhandelingen dreigden in het slop te raken door de aangekondigde verhoogde pensioenpremie per 1 april 2016 van 1 procent door het ABP. Het kabinet heeft besloten deze premieverhoging te...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april - 29-1-2016
ABP verhoogt definitief de pensioenpremie: er komt een opslag van 1%-punt. De nieuwe premie gaat 18,8 procent bedragen. De reden hiervoor is dat de dekkingsgraad onvoldoende is.    De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen blijven op nullijn - 27-11-2015
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie - 20-10-2015
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen - 1-10-2015
De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen. Op 10 juli 2015 is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW - 1-10-2015
Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo) - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven - 14-8-2015
Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start - 26-6-2015
Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-leeftijd versneld omhoog - 3-6-2015
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde op 2 juni in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 geleidelijk...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging - 24-4-2015
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-leeftijd sneller omhoog - 27-3-2015
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Documenten

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan

Pensioen en sociale zekerheid - Veelgestelde vragen

Er zijn 35 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid, WW
29 september 2017
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid, AOW, Pensioen, sollicitatieplicht
20 april 2017
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, AOW
16 november 2015
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
1 december 2014
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA, Verzuim en Arbozaken
13 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
(17 mei 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Pensioen