Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 675 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Brochure Digitale borden leasen via Rabobank - 24-1-2007
De Rabobank ondersteunt innovatie in het onderwijs. Het digitale schoolbord is zo´n vernieuwing. Rabobank en De Lage Landen...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Brochure PGN: Samen maken we er een succes van! - 18-1-2007
De invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) is in volle gang. U heeft de afgelopen maanden de nodige moeite mogen doen om de sofinummers van al uw op school ingeschreven kinderen te...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Q*primair wordt platform PO Kwaliteit en Innovatie - 5-1-2007
Het project Q*primair is afgelopen maar kwaliteitszorg op school blijft iets dat aandacht vraagt. Daarom is er nu het Platform Kwaliteit en Innovatie.Eind 2001 ging namens een tiental...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Kwaliteit
Overeenkomst softwareleveranciers Persoonsgebonden Nummer - 1-12-2006
De leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het primair onderwijs moeten hun pakketten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
KPN continueert gratis internetaanbod voor scholen - 30-11-2006
KPN biedt scholen opnieuw drie jaar lang gratis toegang tot internet. Dit werd donderdag 30 november bekend gemaakt...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Altijd eigen software op zak - 29-11-2006
Op elke computer werken met uw favoriete programma´s? Met Open Source en open standaarden (OSS) in het onderwijs heeft u...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Dossier School aan zet - 25-10-2006
School aan zet: een stimuleringsregeling voor het primair onderwijs. School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, School aan zet
Dossier Focus op innovatie - 19-10-2006
Primair onderwijs
Dossier: Focus op innovatie, Innovatie
220.000 euro voor mini-ondernemingen in het onderwijs - 5-10-2006
Op 5 oktober overhandigde staatsecretaris Bruno Bruins van Onderwijs een symbolische cheque van 70.000 euro aan de Stichting BizWorld. Dit gebeurde in het kader van het stimuleren van mini-...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Professionalisering
Uw school aan zet - 1-10-2006
Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Zeer zwakke scholen: van platform naar steunpunt - 1-10-2006
Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Brief PO platform Innovatie & Kwaliteit over Focus op innovatie - 1-10-2006
Aankondiging van het leerarrangement schoolleiderrPO: Focus op Innovatie: de school aan zet. BronPO...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen - 1-10-2006
PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkelingMaar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ondersteuning bij indienen projectaanvraag PO Platform - 1-10-2006
Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Stappenplan invoering persoonsgebonden nummer - 25-9-2006
Het persoongebonden nummer komt er nu snel aan. De invoering van het nummer verloopt in een viertal stappen. Scholen moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Invoering van het onderwijsnummer - 25-9-2006
Wat is het onderwijsnummer? En hoe helpen de besturenorganisaties, waaronder AVS, bij een soepele...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Stapsgewijs naar het Persoonsgebonden nummer - 13-9-2006
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten...
Primair onderwijs
Dossier: Mediawijsheid, ICT, Scholenpanel
Column sectororganisatie - In het licht van de sector - 1-9-2006
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Kosten aanpassing leerlingadministratieprogramma's te vroeg doorberekend - 14-7-2006
Een aantal softwareleveranciers heeft - vooruitlopend op het persoonsgebonden nummer en de aanpassingen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Scholenpanel "Mediawijsheid" - 12-6-2006
De laatste AVS-scholenpanel van het schooljaar 2005-2006 ging over het bijzondere thema "mediawijsheid". Binnenkort volgen de resultaten.De samenleving verandert in snel tempo.Het onderwijs krijgt op...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Directeur gezocht voor klankbordgroep PGN - 22-5-2006
De AVS is op zoek naar een directeur, die lid is van onze vereniging en bereid is om zitting te nemen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Rechter staat gratis internetaanbod scholen toe - 6-4-2006
KPN mag scholen gratis internet blijven bieden. Op 22 maart 2006 wees de rechter alle vorderingen van tegenpartij NLtree en Easynet af.Deze uitspraak valt in de bodemprocedure van Nltree/Easynet...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Enquête Persoonsgebonden Nummer - 4-4-2006
De voorbereidingen voor de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het basisonderwijs zijn begonnen. Hiervoor...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer

Pagina's

Er zijn 127 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 15 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp