Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier privacy - Artikelen

Er zijn 20 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen - 5 februari 2018
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nog plek op voorlichtingsbijeenkomst privacy - 15 januari 2018
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel scholen hebben onbeveiligde website - 8 januari 2018
Een groot aantal websites van scholen en onderwijsinstellingen gebruikt nog steeds geen veilige https-verbinding, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation. Van de 6.431 onderzochte unieke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel pseudonimisering - 15 december 2017
Eind november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimisering. Dit betekent dat de wet het mogelijk maakt dat scholen voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kunnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bescherming tegen hacken en lekken - 2 december 2017
Scholen moeten na 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat onderwijsorganisaties hun digitale leerlingvolgsystemen, toetsingsprogramma’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomst privacy en gegevensbescherming op 30 januari 2018 - 30 november 2017
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens - 20 oktober 2017
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen - 19 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto’s en video’s van leerlingen vallen onder de Wet bescherming...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Start op tijd met nieuwe privacyregels - 1 juni 2017
Vanaf  25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook voor onderwijsinstellingen. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen - 13 februari 2017
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy - 4 oktober 2016
Oktober is de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Een nieuwe Europese verordening...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kennisnet organiseert in oktober de maand van de privacy - 13 september 2016
Scholen krijgen steeds vaker de vraag of de privacy van leerlingen en de digitale beveiliging op orde is. Om scholen hierin te ondersteunen, organiseert Kennisnet in oktober de maand van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw convenant privacy gesloten - 16 juni 2016
PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gedragswetenschappers bezorgd over privacy in onderwijs - 14 juni 2016
Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Ze voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte melding bij datalekken per 1 januari - 16 december 2015
Per 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken, een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens, van kracht. Ook het onderwijsveld krijgt met deze nieuwe wet te maken. Het niet juist...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
September: maand van de privacy - 8 september 2015
Kennisnet heeft september uitgeroepen tot maand van de privacy. Samen met de sectorraden biedt Kennisnet schoolleiders en schoolbestuurders praktische hulpmiddelen. In de brochure ‘Privacy in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten - 24 augustus 2015
Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Snappet overtreedt niet langer Wet bescherming persoonsgegevens - 8 juni 2015
Snappet, een organisatie die tablets met ingebouwde apps verhuurt aan bijna 1.000 basisscholen, overtreedt niet langer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Omdat Snappet maatregelen heeft...
Primair onderwijs
Debat privacy: onderwijs moet steviger vuist bieden tegen uitgeverijen - 29 januari 2015
  Scholen moeten meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen. Schoolbesturen, en niet commerciële partijen, moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgen over privacy leerlingen - 4 december 2014
Educatieve uitgeverijen en scholen gaan onzorgvuldig om met digitale privégegevens van leerlingen, zo meldden diverse media de afgelopen week. De AVS is bezorgd over de privacy. “...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier privacy - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Informatie over de AVG
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
5 februari 2018
Wetsvoorstel Pseudonimiseren leerlinggegevens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
5 februari 2018
Informatie over de AVG
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
30 november 2017
Wetsvoorstel Pseudonimiseren leerlinggegevens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
30 november 2017
Meer informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
30 november 2017
Model privacyreglement personeel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): privacy
16 december 2015

Dossier privacy - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier privacy - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier privacy - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier privacy - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen