Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 229 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban - 28-3-2017
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website www.infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan - 25-10-2016
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen - 10-10-2016
Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
Handreiking Medezeggenschapsraad voor personeel - 13-9-2016
Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap - 2-9-2016
Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Nieuw: Verkiezing beste schoolleider en bestuurder van Nederland - 17-8-2016
Op donderdag 24 november vindt voor het eerst de uitreiking van de beste schoolleider en bestuurder in het Nederlandse onderwijs plaats. Tegelijkertijd met deze uitreiking op de Erasmus Universiteit...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus - 20-6-2016
Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Kwaliteitsbeleid, Beleid
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen - 14-6-2016
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12-5-2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
‘Spierballenbestuur’ niet altijd effectief - 9-4-2016
Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3-3-2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Fusie
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8-1-2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Inhoudelijke ondersteuning bestuur aan schoolleiders essentieel voor onderwijskwaliteit - 18-12-2015
Bestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen. Het ondersteunen van schooldirecteuren is...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Nog ruimte voor meer opbrengstgericht werken op scholen - 30-9-2015
Directeuren, bestuurders en leerkrachten in het primair onderwijs staan positief tegenover opbrengstgericht werken. Maar de afstemming tussen groep, school en bestuur laat nog ruimte voor verbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht werken
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16-7-2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Medezeggenschap
Arbeidsmarktplatform PO zoekt klankbordgroepleden - 1-6-2015
Schoolleiders en bestuurders die willen meedenken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep. De eerste bijeenkomsten, ook voor niet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
8 juni: Dag van het onderwijsbestuur - 1-6-2015
Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt dagelijks...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26-5-2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Ouders;medezeggenschap
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ - 20-5-2015
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23-4-2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, taalachterstand, Inspectie, Opbrengstgericht werken
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR - 9-4-2015
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd - 9-3-2015
De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Invulling geven aan stakeholderbeleid - 5-3-2015
Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Vrouwelijke onderwijsmanagers zijn betere leidinggevenden - 3-3-2015
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6-2-2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Innovatie, Bestuur

Pagina's

Bestuur en management - Documenten

Er zijn 93 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Bijlage bij: AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’

Pagina's

Bestuur en management - Veelgestelde vragen

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
5 december 2016
Primair onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
16 september 2015
Primair onderwijs
Dossier: Management
17 april 2014
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
20 maart 2014
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
4 oktober 2012

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 19 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(17 november 2017)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(12 oktober 2017)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
(8 juni 2017), (2 november 2017), (5 maart 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
(13 oktober 2017), (5 februari 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Inrichting van de medezeggenschap
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Medezeggenschap
Meesterlijk coachen
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management