27. Curriculum.nu
Sessie
 Walter Snoei

In 2018 buigen 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden. Met de opbrengst worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Wat zijn de mogelijkheden om vanuit de schoolorganisatie bij te dragen in dit traject? Hoe gaat u als schoolleider in gesprek met uw bestuur en team over deze landelijke herziening en aansluiting op uw schooleigen curriculum?
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.
Walter Snoei is coördinator Communicatie bij Curriculum.nu. curriculum.nu