22. Leiderschap uit evenwicht! Is het werkelijk zo simpel?Workshop
 Suzanne Witteveen , schoolleiders van Het Maaiveld

Deelnemers gaan in gesprek over hoogte- én dieptepunten met 8-10 jonge schoolleiders van Het Maaiveld. Het Maaiveld is een leernetwerk van jonge en getalenteerde schoolleiders die gedurende een jaar experimenten zijn aangegaan in hun eigen werkpraktijk. Schuif aan bij één van de themakringen en doe ideeën voor vernieuwing op! Thema’s zijn:
- talentgericht onderwijs;
- pedagogisch klimaat;
- teamontwikkeling, van passief naar actief;
- schoolontwikkeling, van zwak naar sterk;
- hoe ruimte leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid.
Suzanne Witteveen is directeur Advies bij B&T organisatieadvies. www.vbent.org