17. Pedagogisch leiderschap en sociale veiligheid

Workshop
 Ine Spee

Hoe zit het met pedagogisch leiderschap als het om sociale veiligheid gaat? Hoe kun je binnen de school en het team sturen op sociale veiligheid? Hoe voer je de juiste gespreksvorm, hoe houd je dat gesprek gaande en met welke frequentie?
Na de inleiding spelen de deelnemers het spel Gedragen Gedrag. Eén van de sleutels voor sociale veiligheid is een gedeelde, gedragen visie. Alle neuzen één kant op. Maar dat is niet vanzelfsprekend: je neemt ook je eigen normen, waarden en ongeschreven regels mee. Gedragen Gedrag is een spel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Speel het spel mee!
Ine Spee is senior adviseur bij Stichting School & Veiligheid. www.schoolenveiligheid.nl