Header.png

AVS-congres 2017
Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032, daar draait het om tijdens het AVScongres. Het programma is onderverdeeld in persoonlijk leiderschap, onderwijsconcepten en schoolbeleid, de samenleving in de school en morgen in de school. De vier  thema’s bevatten workshops, lezingen en sessies; een gevarieerd aanbod. Daarnaast is er alle ruimte om collega’s te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Thema 1 - Persoonlijk leiderschap

De schoolleider niet als volger, maar als leider. Is de schoolleider uitvoerend, meewerkend voorman en/of initiator? Welke invloed hebben toekomstige ontwikkelingen op deze functie? We leven in een digitale wereld, waar steeds meer geautomatiseerd is. Denk aan de ‘googlecar’, waar je instapt en niet meer hoeft te sturen. Gaan we naar een zogenaamd Googleleiderschap? De schoolleider is de stuwende kracht in de koersbepaling van de school. Professionalisering van de schoolleider is essentieel om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken. Invulling geven aan een toekomstig onderwijsprogramma vereist onderwijskundige kennis, leiderschap en samenwerking binnen lerarenteams. Dat vraagt van schoolleiders een actieve, stimulerende en faciliterende rol! Marcel Holtmaat, Judith van Wijngaarden
Plenaire sessie

In zowel bedrijfsleven als onderwijs maken vakmensen op de werkvloer het verschil, in een cultuur van ‘Iedere Dag Beter’. Hoe creëert u zo’n cultuur op uw school? Wat levert het op voor de leerling en uw team? En hoe geeft u leiding in zo’n cultuur? Een schoolleider en een manager van Albert Heijn delen hun ervaringen. In het bedrijfsleven staat zo’n cultuur bekend onder namen als ‘LEAN’ (Tata Steel, Albert Heijn en Philips) of ‘Agile/Scrum’ (TomTom, ING en Bol.com). Honderden scholen zijn zelf zo’n cultuur aan het vormgeven. Schoolleiders spelen hierin een cruciale, maar geen eenvoudige... [lees verder]
1-Leidinggeven-aan-Iedere-dag-Beter.pdf

Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en Judith van Wijngaarden is directeur van de Mariaschool en De Wissel in Rotterdam. www.ah.nl, www.maria-school.nl en www.basisschooldewissel.nl Mede mogelijk gemaakt door NL2025 (www.nl2025.nl). De recente ‘Nationale Schoolleiderstop’ werd met hun ondersteuning georganiseerd.
 Ineke Naber, Tom Koot
Workshop

Het krachtenveld van onderwijsorganisaties wordt complexer. Meer dan ooit moeten leidinggevenden binnen onderwijsorganisaties weten en uitdragen waar ze voor staan en hoe ze op kansen en risico’s anticiperen en reageren. Kleur bekennen in alle opzichten. Daarvoor moet u wel weten wie u bent en waar u staat, zowel in onderwijskundig als moreel opzicht. Aan de hand van een aantal praktijkcases leggen we u een aantal stellingen voor op gebied van zichtbaar maken van de schoolvisie, het uitdragen van dezelfde boodschap, wederzijdse verwachtingen, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en... [lees verder]
5-Kleur-bekennen.pdf
 Aart Brezet
Workshop

De waan van de dag regeert op school. De verleiding is groot om de hele dag bezig te zijn met wat op dat moment uw aandacht vraagt. En aan het eind van de dag heeft u dan vaak het gevoel dat u niets gedaan heeft. Natuurlijk heeft u wat gedaan, maar heeft u ook iets wezenlijks bereikt? Daadkracht gaat meestal niet om daden die met kracht gedaan worden, maar om keuzes maken, zaken niet doen en de tijd nemen voor wat echt belangrijk is. Echte daadkracht ontstaat als uw medewerkers zich competent voelen in hun werk en in de samenwerking. Als zij hun eigen problemen kunnen oplossen. Neem... [lees verder]
6. Waarderend leiderschap

Aart Brezet is organisatiecoach bij Drives@School. www.drivesatschool.nl
 Astrid Oostrom
Sessie

Het is menselijk, onze aandacht gaat het meeste uit naar zaken die niet goed gaan, zoals bij je collega, het team, de schoolleiding en de organisatie. Weet u dat het voor verandering en verbetering veel effectiever is om te kijken naar wat we wél willen en hoe goed we daar al in zijn? Dat het iedereen energie geeft als we aandacht hebben voor de kwaliteiten en wensen achter ieders drijfveren? En als daadkrachtig leider bent u bij uitstek degene die de aandacht kan verleggen. Maar hoe doet u dat?
Deze aanpak, waarderend onderzoeken (kortweg ‘AI’), levert de energie, betrokkenheid,... [lees verder]
13-Daadkrachtig-en-waarderend-leiderschap-LR.pdf

Astrid Oostrom is directeur Onderwijs bij Management Drives. www.managementdrives.com/onderwijs
 Martine Creemers
Sessie

Het takenpakket van de schoolleider is de afgelopen jaren niet alleen diverser en uitdagender geworden, maar vooral ook complexer. Steeds meer taken veranderen en blijven veranderen. Verandering op zichzelf is daarmee een vaststaand gegeven geworden. Dat vraagt om toekomstbewuste schoolleiders. Schoolleiders die in kunnen spelen op veranderingen, ontwikkeling en samenwerking vanuit een eigen context en cultuur, versterkt met (collectieve) professionalisering. We gaan tijdens deze sessie dieper in op drie bewustzijnsaspecten van een toekomstbewuste schoolleider. Vervolgens werken we enkele... [lees verder]


Martine Creemers is adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. www.onderwijsmaakjesamen.nl
 Marja Klaver
Workshop

‘Hoe ziet uw school er in 2032 uit?’We gebruiken een verrassende werkvorm die u uitnodigt om buiten uw kaders te denken. U ontdekt welke thema’s voor u centraal staan in uw school van de toekomst. Nadat we de stip op de horizon hebben geplaatst, verdelen we de route in kortere periodes van telkens vijf jaar. We maken een routeplanner: u stippelt uw route uit, totdat u aankomt bij vandaag. Wat kunt u nu doen om uiteindelijk aan te komen op uw plaats van bestemming? U ontdekt het essentiële verschil tussen nu en later. U verwoordt welke professionele ontwikkeling uzelf als schoolleider en uw... [lees verder]
21-Routeplanner-op-weg-naar-2032.pdf

Marja Klaver is directeur, trainer, coach en opleider bij Klaver CT. www.klaver-ct.nl
 Karlijn Brouwers, Hanneke van de Meerendonk
Workshop

Steeds vaker gaan scholen en kinderopvangorganisaties de uitdaging aan om samen een Integraal Kindcentrum (IKC) te vormen. Een prachtige ontwikkeling voor onze kinderen, maar hoe krijg je de neuzen van een multidisciplinair team dezelfde kant op? Hoe zorg je ervoor dat er échte samenwerking van de grond komt in plaats van een verzameling van meerdere organisaties in één gebouw? Het aansturen van een IKC vraagt om daadkrachtig leiderschap, maar is tegelijkertijd voor velen nog een spannende stap. Gelukkig is er al de nodige ervaring opgebouwd met het vormgeven en managen van kindcentra. In... [lees verder]
24-Met-daadkrachtig-leiderschap.pdf

Karlijn Brouwers is onderwijsadviseur bij Edux Onderwijspartners en Hanneke van de Meerendonk is directeur van Kindcentrum De Haren. www.edux.nl en www.kcdeharen.nl


 Marcel Bogaarts, Peter Pijl
Sessie

In deze sessie nemen we u mee in het gedachtegoed van John Hattie. We doen dit aan de hand van de volgende drie vragen: (1) Hoe maakt u hét verschil in onderwijs? (2) Welke impact wilt u hebben? (3) Hoe creëert u teamkracht? Welke onderwijskundige handschoen wilt u oppakken? Zeker gelet op de inrichting van ‘ons Onderwijs2032’ een belangrijk thema. Na verkenning van deze opdracht gaan we dieper in op het sterker maken van teams. Hoe werk je aan een positieve mentaliteit in je lerarenteam? Gemeenschappelijke opvattingen en overtuigingen van uw team als collectief blijken van grote invloed.... [lees verder]


Marcel Bogaarts en Peter Pijl zijn trainers bij Bazalt. www.bazalt.nl


 Marcel Holtmaat, Judith van Wijngaarden
Workshop

In deze workshop gaan we met concrete handvatten aan de slag om een cultuur van ‘Iedere Dag Beter’ op school te realiseren. Zo’n cultuur is cruciaal om kwaliteit te verhogen. In bedrijven de kwaliteit van producten en diensten; in scholen de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van leerlingen. Na een korte inleiding gaan deelnemers in een carrousel aan de slag met drie onderwerpen, elk begeleid door een teamleider uit het bedrijfsleven en een schoolleider die dit zelf ervaren heeft. De teamleiders uit het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld supermarktmanager bij Albert Heijn,... [lees verder]


Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en Judith van Wijngaarden is directeur van de Mariaschool en De Wissel in Rotterdam.www.ah.nl, www.maria-school.nl en www.basisschooldewissel.nlThema 2 - Onderwijsconcepten en schoolbeleid

De inhoud van het onderwijs moet anders om leerlingen die kennis en vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst als volwassenen in de 21e eeuw nodig hebben. Het eindadvies ‘Ons onderwijs2032’ van Paul Schnabel biedt een eerste stap in de herziening van het curriculum. Welk schoolbeleid is noodzakelijk en welke onderwijsconcepten kunnen ondersteunen bij het (her) ontwerpen van een curriculum en hoeveel experimenteerruimte is er eigenlijk? De ambitie van de school(leider) speelt hierbij een belangrijke rol. Het draait steeds meer om ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘onderwijs op maat’..

 Erno Mijland
Plenaire sessie

De wereld kantelt, er is sprake van disruptie, transitie, een tweede renaissance door de digitale revolutie waarin robots en slimme machines ons helpen en soms zelfs vervangen. Het onderwijs lijkt vooralsnog te antwoorden met een slechts voorzichtig meebewegen. Daarin zitten twee risico’s: (1) we blijven achter de feiten aanhobbelen en (2) meebewegen maakt ons tot volgers, terwijl we juist nu schoolleiders nodig hebben, die een nieuwe generatie mee willen geven wat nodig is om een eigen toekomst te creëren. “Als je de klant vraagt wat hij wil, zal hij om snellere paarden vragen…” Die... [lees verder]
2-Snellere-paarden.pdf

Erno Mijland is manager innovatie bij Innofun. www.innofun.nl


 Liesbeth van den Berg, Linda Schlundt Bodien
Workshop

Sinds 1 augustus 2013 functioneren RK basisschool Paus Joannes, OBS ‘t Mozaïek en BSO Het Kanteel (peuteropvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang) samen als kindcentrum Westerbreedte in de wijk Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch. Hieraan is een traject voorafgegaan dat vroeg om leiderschap, moed en visie. Centraal in dit proces staat het individuele kind, en niet de onderlinge concurrentie tussen twee verschillende schoolbesturen in een krimpende markt. De school heeft een manier gevonden om de visie te koppelen aan het jaarplan, zodat de visie levend blijft.
In de workshop... [lees verder]
7-Leiding-geven-aan-IKC-ontwikkeling.pdf

Liesbeth van den Berg is directeur bij Kindcentrum Westerbreedte. In samenwerking met Linda Schlundt Bodien van de KPC Groep. www.kcwesterbreedte.nl
 Ronald Kox
Sessie

Hoe kunt u cultuuronderwijs op een andere manier in het curriculum vervlechten? Welke veranderingen in uw huidige werksituatie kunt u doorvoeren voor een meer geïntegreerd cultuurcurriculum en onderwijsinrichting? De Handreiking Basis voor Cultuureducatie, op verzoek van de minister van Onderwijs door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ontwikkeld, biedt handvatten voor de inrichting van een basis voor cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren, zowel binnenschools als buitenschools. De handreiking bevat een toekomstvisie voor de lange termijn, adviezen... [lees verder]
12-Basis-voor-cultuureducatie.pdf

Ronald Kox is Hoofd Cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). www.lkca.nl
 Mark Froger
Workshop

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen en veranderingen. Dat roept nieuwe vragen op. Een van die vragen luidt: wat willen we in het onderwijs meegeven aan kinderen, zodat ze straks hun plek kunnen vinden en veroveren, als burger (socialisatie), als werkende (kwalificatie) en als mens (subjectivering)? Is Onderwijs2032 hét antwoord? En zo ja, hoe maak je daar dan onderwijs van? Wat doen uw leerkrachten, wat doen uw leerlingen en… wat doet u?
In deze workshop onderzoeken we de rol van de schoolleider bij het beantwoorden van deze vragen, zowel vanuit... [lees verder]
18-2032-hoe-maak-je-er-onderwijs-van.pdf

Mark Froger is senior adviseur bij Innofun. www.innofun.nl
 Françoise Timmermans
Sessie

Schoolbesturen en leidinggevenden hebben de laatste jaren veel te maken gehad met ontwikkelingen zoals bezuinigingen, de komst van Passend Onderwijs, visie op leiderschap, beheersing van ziekteverzuim, invoering van de functiemix en ontwikkelingen rondom ‘Ons Onderwijs2032’. Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk om de (nieuwe) organisatiestrategie te realiseren door gewenste kwaliteit en kwantiteit van medewerkers in beeld te brengen en vast te stellen welke interventies er plaats dienen te vinden om een toekomstbestendige organisatie te realiseren. Het werken met een... [lees verder]
19-Aan-de-slag-met-strategische-personeelsplanning.pdf

Françoise Timmermans is onderwijsadviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl
 Simone Schrier
Workshop

Hoe kunt u binnen uw school vormgeven aan verbetertrajecten? Essentieel onderdeel hiervan zijn interne audits die het werken aan een professionele cultuur, waar leren van elkaar en schoolontwikkeling centraal staat, stimuleren. Aan de hand van een praktijksituatie van een school met een dalende trend in de opbrengsten bekijken we het proces van ontwikkeling. Wat zijn de belangrijkste elementen en wat zijn valkuilen? Wat vraagt dit van schoolleiders en leerkrachten? Wat houdt effectief leiderschap in verbetertrajecten in?

[lees verder]


Simone Schrier is onderwijsadviseur bij Edux. www.edux.nl
 Wendy Braat
Workshop

We horen veel over vaardigheden van de 21e eeuw, maar wat houden deze eigenlijk in? Hoe stimuleert u deze ontwikkeling in uw bestuur/school? Vooral vaardigheden als communiceren, samenwerken, denken, informatie verwerken en problemen oplossen krijgen meer aandacht. Onze kenniseconomie heeft hier slimme, innovatieve denkers voor nodig! Denken waarderen en leren ‘goed’ te denken, dat is Thinking 4 Learning. Ongeacht onze leeftijd, capaciteit of achtergrond, kunnen we allemaal ons vermogen tot denken verbeteren. Dit gebeurt door aanmoediging, begeleiding en training. Vandaag tijd voor een... [lees verder]
26-Leren-in-de-21ste-eeuw.pdf

Wendy Braat is onderwijsadviseur bij Edux Onderwijspartners. www.edux.nl
 Joost Maarschalkerweerd
Workshop

De samenleving verandert snel. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten scholen hun vaardigheden aanleren. Dit betogen Marzano en zijn medeauteur Heflebower in hun boek ‘Klaar voor de 21e eeuw’. In een snel ontwikkelende informatiesamenleving kun je niet alle benodigde kennis voor een heel leven opdoen, daarom is het essentieel die vaardigheden aan te leren, die je helpen om in een dynamische omgeving prettig te leven. De inzichten... [lees verder]
27-Klaar-voor-21e-eeuw.pdf

Joost Maarschalkerweerd is trainer bij Bazalt. www.bazalt.nl


 Annemieke van Grol, Marije Heijdenrijk
Workshop

We moeten stoppen met het praten over prestaties, het gaat over vooruitgang. Gaan de gesprekken in uw school over de toegevoegde waarde? In een snel groeiende groep scholen zien we leerlingen en leraren super gemotiveerd in gesprek over welke doelen ze gehaald hebben en wat de volgende stap is. Leraren creëren een leeromgeving waarin kinderen hun eigen werk kunnen beoordelen en feedback gericht is op de volgende stap in het leerproces. In deze workshop maakt u kennis met een aantal schoolvoorbeelden waarin formatieve assessment wordt toegepast. Wat zijn de valkuilen en leermomenten? U... [lees verder]
28-Niet-prestaties-tellen-maar-vooruitgang.pdf

Annemieke van Grol en Marije Heijdenrijk zijn trainers bij HCO/ Bazalt. www.bazalt.nl
 Alfons Flik
Workshop

Er is veel gezegd en geschreven over professionele leergemeenschappen (PLG). De theorieën van het waarom zijn helder en duidelijk, de gedachte wordt omarmd. Alleen, hoe zet u nu een effectief, cyclisch en samenhangend systeem op binnen uw organisatie (school, bestuur) waarin het leren centraal staat? Hoe begint u? Wat wilt u uiteindelijk bereiken? In deze workshop staan we stil bij de strategische rol van de schoolleider om planmatig te starten met een collectieve focus op het leren van de leerlingen, waarbij leren niet alleen de kennis en vaardigheden verdiepen betekent, maar ook de... [lees verder]
33-Daadkrachtig-leidinggeven.pdf

Alfons Flik is senior onderwijsadviseur bij HCO. www.hco.nl


 Henk Derks, Peter Vereijken
Workshop

De actuele stand van zaken: 66 procent van de PO-directeuren streeft ernaar binnen vijf jaar een IKC te realiseren. Het stelsel van onderwijs – opvang – jeugdzorg/welzijn verandert echter niet zo snel. Wat is mogelijk binnen de huidige wetgeving? Alle IKC’s zijn verschillend, maar doel en formule zijn standaard en inhoudelijk universeel. Om ‘containervorming’ zoals in het verleden bij Brede Scholen te voorkomen, is het van belang de juiste start te maken, namelijk: vanuit ‘waarom, wat en hoe’ op weg naar één organisatie met één curriculum toewerken, met een verantwoorde combinatie van... [lees verder]
39-Op-stap-naar-maatschappelijk-ondernemerschap-in-een-IKC.pdf

Henk Derks en Peter Vereijken zijn adviseurs IKC vanuit het Landelijk Expertisecentrum Kindcentra en docenten van de Leergang Directeur IKC van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Beide zijn bestuurder en partner in het netwerk van Stichting Social Solutions. www.avs.nl/cel/ikc en www.expertisepuntkindcentra.nlThema 3 - De samenleving in de school

De huidige (digitale) samenleving wordt wel getypeerd als ‘dynamisch’ en ‘veranderlijk’. De druk op de samenleving is groot door maatschappelijke ontwikkelingen (gestegen radicalisering, vluchtelingenstroom) en de toegenomen digitalisering. Hoe gaat de school hiermee om? Hoe creëer je een grotere kansengelijkheid? Ook is een goede overgang van po naar vo belangrijk. Een terugkerend aandachtspunt is de werkdruk voor onderwijsprofessionals. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in hun kracht komen? Leidinggeven aan diversiteit, lesgeven aan vluchtelingen en leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de 21e eeuw zijn actuele onderwerpen. Anne de Jong, Brunhilde van der Sluijs
Plenaire sessie

Een vitale school is een school waar met plezier en onderling vertrouwen wordt gewerkt, waar sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie en waar de nadruk ligt op goede relaties met leerlingen, ouders en elkaar. In een vitale school wordt daadkrachtig persoonlijk leiderschap gestimuleerd en beleefd. Bij vitale mensen is er balans tussen eigen kracht en ambitie en het vermogen om je aan te passen aan de omgeving, die voortdurend verandert. Zij krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te bloeien. In deze sessie geven we inzicht in de zeven stappen van de natuurlijke weg van... [lees verder]


Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs zijn beiden initiatiefnemer van De Vitale School. De Jong is gecertificeerd organisatieadviseur en mede-eigenaar van adviesbureau STRATCH. Van der Sluijs is onderwijskundig adviseur en mede-eigenaar van EduTalent. www.edutalent.net, www.devitaleschool.nl
 Dick Middelhoek
Workshop

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Dat doen we door Ausbildung (vakopleiding en kwalificatie) en Bildung (persoonlijke en maatschappelijke vorming) in de school- en lespraktijk te combineren. Bildung gaat vooral over ethiek, expressie, overdenken en empathie. Maar hoe geeft u dat vorm in uw dagelijkse handelen? Wat betekent dat in de les en in uw team? Welke tools heeft u al en welke wilt u aan uw gereedschapskist toevoegen? Een bijeenkomst over waarden, deugden, Socrates, praktisch handelen en onderscheidend denken. U maakt kennis met twee nieuwe... [lees verder]


Dick Middelhoek is hoofddocent bij ISVW-Bureau Overleren. www.overleren.nl Jaap ter Steege, Anne Arink
Workshop

The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey is het meest bekroonde managementboek aller tijden. Het sluit naadloos aan op de internationaal leidende gedachte in onderwijs, dat de positie van de leerling verandert en sterker wordt. Daarmee verandert ook de rol van de schoolleider en van uw team.
De zeven gewoonten zijn de principes die mensen wereldwijd helpen om het beste uit henzelf en anderen te halen. Met deze zeven ‘handvatten’ kunnen volwassenen en kinderen de uitdaging van de toekomstige, mondiale samenleving aangaan. Effectiever worden, het versterken van al... [lees verder]


Jaap ter Steege en Anne Arink zijn adviseurs bij CPS Onderwijsadvies en ontwikkeling. www.cps.nl


Wil Fritz
 Myrna Feuerstake, Wil Fritz
Workshop

In het eindadvies ‘Ons onderwijs2032’ van Paul Schnabel wordt het belang van vroeger met Engels te starten en het programma te intensiveren onderschreven. Een goede beheersing van deze taal geeft immers het benodigde vertrouwen zich thuis te voelen in de mondiale samenleving, waarin Engels de tweede taal van steeds meer mensen is. Het vroeg leren van een vreemde taal draagt bij aan wereldburgerschap. Wat is momenteel de stand van zaken in het primair onderwijs wat betreft het Engels? Wat betekent het voor uw school als het advies van Schnabel wordt opgevolgd? Hoe geef je het programma voor... [lees verder]
11-Internationalisering.pdf

Myrna Feuerstake is teamcoordinator primair onderwijs bij EPNuffic. www.epnuffic.nl


 Hans Scholten, Noud Cornelissen
Workshop

Als schoolleider leeft u in een glazen huis. U heeft met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseert u de communicatie van uw school zo effectief mogelijk? In de workshop komen basale theorieën over communicatie aan de orde en maken deelnemers een SWOTen een stakeholderanalyse. Met de workshop communicatieplan op één A4 leert u hoe u meer grip krijgt en u zich minder laat leiden door de waan van de dag. U krijgt zelf meer de regie op de communicatie in en over uw school.

[lees verder]
16-Communicatieplan-op-1-A4.pdf

Hans Scholten is communicatieadviseur bij Printemps Advies en Noud Cornelissen is eigenaar van Cornelissen Communicatie. Ze zijn de kerndocenten van de Leergang Strategische Communicatie en PR van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.coco.nl, www.avs.nl/cel/communicatie
 Bert Wienen
Workshop

Passend Onderwijs, transitie van de jeugdzorg, gesprekken met gemeenten: iedereen wil iets van de school. Maar wat wilt u zelf? Mag u eisen stellen aan externe hulpverleners? Wat levert u dat op en hoe doet u dat dan?
In deze workshop gaan we aan de slag met de manier waarop u als directeur hierop visie ontwikkelt. U leert dat u wel degelijk hoge verwachtingen mag hebben van hulpverleners en hoe u deze verwachtingen bespreekt met de hulpverleners en met de gemeente. Uw school is immers geen duiventil, maar een oefenplaats voor kinderen en jongeren.

[lees verder]
17-Grip-op-hulpverlening.pdf

Bert Wienen is adviseur onderwijs en zorg bij CPS. www.cps.nl Marieke Postma
Workshop

Het vluchtelingenonderwijs bevindt zich in de tweede fase. Vanuit een eigen visie op dit onderwijs en de opvattingen van alle betrokkenen wordt het onderwijs aan nieuwkomers zo optimaal mogelijk ingericht. LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) vertelt u in deze sessie meer over het onderwijs aan nieuwkomers, de weten regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

[lees verder]
20-Onderwijs-aan-nieuwkomers.pdf

Marieke Postma is landelijk adviseur bij LOWAN. www.lowan.nl
 Jan Stuijver
Workshop

Het is een menselijke eigenschap om aan het oude vertrouwde en bekende te willen vasthouden. Daarom roepen veranderingen vaak weerstand op. Is het moeilijk om de ander te overtuigen van het belang van een verandering of een besluit? Een ander iets te laten doen wij jij wilt, omdat hij het zelf wil? Nee, maar het vraagt duidelijkheid, planmatigheid, zorgvuldigheid en daadkracht.
De schoolleider heeft belang bij draagvlak richting de MR, de ouders, het team, het bestuur en externe partijen. Tijd steken in begrip kweken en geloof in de noodzaak is winst en schept vertrouwen. Hoe... [lees verder]


Jan Stuijver is adviseur bij de AVS. www.avs.nl
 Zachary Walker
Sessie

De Amerikaan Zachary Walker is innovator en auteur (onder andere van het boek ‘Teaching the Last Backpack Generation’). Zijn werk focust zich op de cultuur van lesgeven, technologie en leiderschap. Hij laat in deze sessie op dynamische en praktische wijze voorbeelden en ervaringen zien hoe een aantal technologische tools in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Het integreren van technologie in de les is een mindset, geen behendigheid.

[lees verder]


Zachary Walker is faculteitslid van de National Institute of Education (NIE) in Singapore. www.drzacharywalker.comThema 4 - Morgen in de school

Waar wilt u direct morgen mee aan de slag? Wat is op dit moment urgent? Dit thema is gereserveerd voor praktische suggesties op een breed gebied. Deel handvatten en tools.

 Clara den Boer
Plenaire sessie

Geluk is wereldwijd de belangrijkste drijfveer van mensen. Zowel voor kinderen als volwassenen. Inmiddels is er vanuit de positieve psychologie veel bekend over Geluk. In de plenaire sessie interviewt Clara den Boer, oprichter van de Gelukskoffer, vijf junior Geluksprofessoren over geluk en wat schoolleiders en leerkrachten kunnen doen om gelukkiger te worden in hun werk. En natuurlijk op deze wijze ook weer bij te dragen aan geluk van kinderen. Kinderen als leermeester werkt uitermate (daad-) krachtig! Gelukskoffer is een organisatie die zich richt op de individuele emotionele... [lees verder]


Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer. www.gelukskoffer.nl
 Jankees Dekker
Sessie

Deze inspiratiesessie staat in het teken van het leidinggeven aan een growth mindsetcultuur binnen een school. In veranderingsprocessen is de mindset een cruciale factor in het wel of niet slagen. In een cultuur waar groei centraal staat, betekent dit ook veel voor de mindset van de teamleden. In een growth mindsetcultuur wordt van fouten geleerd, is doorzettingsvermogen bepalend en leidt feedback tot leren. Met een growth mindset ontstaat een omgeving waar gemotiveerde leraren en leerlingen samen uitdagingen aangaan. Nieuwsgierig naar wat de onderzoeken van Carol Dweck kunnen betekenen... [lees verder]


Jankees Dekker is directeur bij RPCZ/HCO. www.rpcz.nl
 Henk Hendriks
Workshop

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden hoe u zelf als leidinggevende vitaal en geïnspireerd blijft in uw werk. U wordt zich meer bewust van de eigen energiebronnen en energievreters. Het beroep van schoolleiders is dynamisch en verandert voortdurend. Vaak geeft u alles voor uw school en uw team, met als gevolg dat u er zelf bij inschiet. Daadkrachtige schoolleiders durven ook voor zichzelf te kiezen!

[lees verder]
34-Plezier-in-je-werk.pdf

Henk Hendriks is senior-adviseur en partner bij B&T Verantwoord veranderen. www.vbent.orgVolledig programma
Er zijn vier kolommen waaruit u een of meerdere sessies of workshops kunt volgen: ‘leiderschap in de toekomst’, ‘idealeren, idealeiden’, ‘leiderschap ontdekken’ en ‘hands on sessies’. U kiest tenminste een plenaire sessie, verder is de keuze vrij. In het tijdschema ziet u hoe u uw dag kunt indelen.

00. Inleiding
Jef Staes (Inleiding)

01. Leidinggeven aan Iedere Dag Beter
Marcel Holtmaat & Judith van Wijngaarden (Plenaire sessie)

05. Kleur bekennen: positionering en persoonlijk leiderschap
Ineke Naber & Tom Koot (Workshop)

06. Waarderend Leiderschap: sneller leren door de tijd te nemen
Aart Brezet (Workshop)

13. Daadkrachtig en waarderend leiderschap op basis van drijfveren
Astrid Oostrom (Sessie)

15. Toekomstbewust leiderschap – Leading Futures
Martine Creemers (Sessie)

21. Routeplanner op weg naar 2032
Marja Klaver (Workshop)

24. Met daadkrachtig leiderschap op weg naar een IKC
Karlijn Brouwers & Hanneke van de Meerendonk (Workshop)

29. Samen leren zichtbaar maken
Marcel Bogaarts & Peter Pijl (Sessie)

38. Iedere Dag Beter op school, wat vergt dat van u?
Marcel Holtmaat & Judith van Wijngaarden (Workshop)

02. Snellere paarden, of… 21e eeuws leren organiseren
Erno Mijland (Plenaire sessie)

07. Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling
Liesbeth van den Berg & Linda Schlundt Bodien (Workshop)

12. Basis voor cultuureducatie als basis voor onderwijsvernieuwing
Ronald Kox (Sessie)

18. 2032: hoe maak je er onderwijs van?
Mark Froger (Workshop)

19. Aan de slag met strategische personeelsplanning
Françoise Timmermans (Sessie)

25. De kracht van interne audits in verbetertrajecten
Simone Schrier (Workshop)

26. Leren in de 21e eeuw. ‘Denken’ in het curriculum
Wendy Braat (Workshop)

27. 21e eeuwse vaardigheden op weg naar Onderwijs2032
Joost Maarschalkerweerd (Workshop)

28. Niet prestaties tellen, maar vooruitgang! Over formatieve assessment
Annemieke van Grol & Marije Heijdenrijk (Workshop)

33. Daadkrachtig leiding geven aan een professionele leergemeenschap binnen uw school
Alfons Flik (Workshop)

39. Op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap in een IKC
Henk Derks & Peter Vereijken (Workshop)

03. In zeven stappen naar een vitale school
Anne de Jong & Brunhilde van der Sluijs (Plenaire sessie)

08. Moderne Bildung in een praktisch jasje
Dick Middelhoek (Workshop)

10. ‘Leiderschap is geen positie, maar een keuze!’
Jaap ter Steege & Anne Arink (Workshop)

11. Internationalisering: (vroeg) Engels in het basisonderwijs
Myrna Feuerstake & Wil Fritz (Workshop)

16. Communicatieplan op één A4
Hans Scholten & Noud Cornelissen (Workshop)

17. Grip op hulpverlening in de school
Bert Wienen (Workshop)

20. Onderwijs aan nieuwkomers
Marieke Postma (Workshop)

22. ‘Leiderschap: de kunst om een ander iets te laten doen wat jij wilt, omdat hij het zelf wil’
Jan Stuijver (Workshop)

35. 3 Simple Tech Tools to Transform Teaching
Zachary Walker (Sessie)

04. Leidinggeven aan geluk
Clara den Boer (Plenaire sessie)

31. Leidinggeven met een growth mindset
Jankees Dekker (Sessie)

34. Plezier in je werk! Duurzaam inzetbaar als (school)leider!
Henk Hendriks (Workshop)

99. Centrale afsluiting - Questions for School Leaders
Zachary Walker (Afsluiting)

P01. De kracht van enthousiasme
Judith Hugen van Wil op het Werk & Rogier Hilbrandie (Praktijksessie)

P02. Onderwijs met een WOW-factor
Mariëlle Moll (Praktijksessie)

P03. Sociale Veiligheid
Ank Stegenga & Marij Bosdriesz & Anne Arink & Ine Spee (Praktijksessie)

P04. Het Generatiepact in het primair onderwijs
John Mulder & Gert Broekhuizen (Praktijksessie)

P05. Het lerarenregister toegelicht
(Praktijksessie)

Driessen HRMVan Beekveld & TerpstraArbeidsmarktplatform POVersteege InterimprimairMercesLeren zichtbaar makenNSO / CNAIKC AcademyOnderwijs maak je samenLKCALeren zichtbaar makenBCO OnderwijsadviesOpvang Nieuwe StijlSt. Kinderpostzegels

Praktijksessies amfitheater.jpg
Voor de derde keer organiseren we interactieve praktijksessies op het AVS-congres. In 10 minuten deelt een spreker – schoolleider, bestuurder of (school)organisatie – zijn of haar ervaringen met een bepaald thema. In deze ‘proeverij’ inspireert u elkaar en brengt u elkaar op ideeën. In de netwerkmomenten tijdens de dag kunt u met betrokkenen verder van gedachten wisselen. Dit alles onder leiding van een presentator (met stopwatch!) in het Amfitheater (12.15 – 14.00 uur). Voor deze sessies hoeft u zich niet van tevoren op te geven: het programma wordt op diverse plekken in het NBC bekendgemaakt. U kunt deelnemen aan de volgende praktijksessies:

De kracht van enthousiasme

 Judith Hugen van Wil op het Werk, Rogier Hilbrandie

Rogier Hilbrandie, leraar van het jaar 2007/2008, is sinds dit schooljaar schoolleider van een po-school.
Hij nam deel aan het programma Werk Is Leven (WIL) waarin hij kennismaakte met de kracht van enthousiasme, de waarde van eigen regie en zicht op de cirkel van invloed. In deze praktijksessie vertelt hij over wat dit hem, zijn team en andere collega’s in het po in de regio Groningen-Friesland-Drenthe gebracht heeft. Tijdens de sessie ervaren de toehoorders al iets van deze energie en krijgen zij een gadget mee naar huis om het enthousiasme vast te houden.


Onderwijs met een WOW-factor

 Mariëlle Moll

Door Mariëlle Moll, beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit bij Ronduit onderwijs.
Uitdagend onderwijs en aansluiten op nieuwe technologieën, dat is voor Ronduit één van de strategische doelstellingen om het kind van de 21e eeuw te laten leren voor de toekomst. Vanuit een verkenningssessie met Eddy de onderwijsrobot kwam de vraag naar boven in hoeverre deze robot een bijdrage zou kunnen leveren aan het behalen van dit doel, maar vooral ook in hoeverre het een bijdrage kan leveren aan het eigentijds leren van kinderen. Ook weten hoe/of robotisering uw onderwijs kan ondersteunen? Bezoek dan deze praktijksessie.


Sociale Veiligheid

 Ank Stegenga, Marij Bosdriesz, Anne Arink, Ine Spee

Weet u of uw leerlingen zich veilig voelen op school? En kunnen leerlingen (of hun ouders) bij iemand terecht als zij gepest worden? Is er iemand die het antipestbeleid coördineert? Heeft u een veiligheidsplan dat meer is dan een verzameling protocollen voor wanneer er iets mis gaat? Als u op al deze vragen ‘ja’ heeft geantwoord, voldoet u al voor een groot deel aan de eisen die de nieuwe wet rond sociale veiligheid op scholen stelt. Maar wat hebben deze maatregelen opgeleverd binnen uw school? Lukt het om een positiever schoolklimaat te realiseren? Is sociale veiligheid onderdeel geworden van uw schoolbeleid, personeelsbeleid en professionaliseringsbeleid? Vier ambassadeurs sociale veiligheid (ingesteld door de PO-Raad en de VO-raad) verkennen samen met u welke kansen er liggen om meer planmatig te werken aan sociale veiligheid op uw school. Zij gaan in deze sessie met u in gesprek, en brengen ook voorbeelden, suggesties en ervaringen in die zij in het hele land zijn tegengekomen. www.schoolenveiligheid.nl


Het Generatiepact in het primair onderwijs

 John Mulder, Gert Broekhuizen

Door John Mulder en Gert Broekhuizen, clusterdirecteuren van Stichting Voila te Leusden.
Het Generatiepact is een regeling voor senior collega’s in het onderwijs. Het Generatiepact biedt de mogelijkheid om vanaf 57 jaar minder te gaan werken; vitaal, trots en gewaardeerd uw schoolcarrière afsluiten. Stichting Voila gaat voor 50 procent werken, 80 procent behoud van uw oorspronkelijke salaris en 100 procent pensioendoorbetaling. Dat lijkt onbetaalbaar, maar dat is het niet. Twee clusterdirecteuren leggen in grote lijnen graag uit hoe dit realiseerbaar is. Generatiepact is onderdeel van goed personeelsbeleid!


Het lerarenregister toegelicht

 

De wet ‘Beroep Leraar’  is recent door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt wettelijk verankerd dat de leraar een professional is, hoogopgeleid, met een verantwoordelijke opdracht. Dat vertaalt zich in ruimte en zeggenschap over onderwijsinhoudelijke zaken op school, en rekenschap geven over het bijhouden van je vak om professional te blijven.
Wat betekent deze wet voor leraren en schoolleiders? Wat verandert er in de rol van de MR en de afdeling personeelszaken? Hans Kok van de Onderwijscoöperatie praat de deelnemers aan deze praktijksessie daarover bij. Deze praktijksessie vindt plaats om 12.20 en om 13.35 uur.


Algemene informatie

Toegangsprijzen

  • AVSleden: € 260. 
  • Nietleden: € 560. 
  • Leden kunnen voor € 295 één introducé meenemen naar het congres. 
AVS-stand en informatiemarkt
De goed gevulde informatiemarkt (in de Grand Hall) is ieder jaar weer een trekpleister. Ook vindt u hier de AVSstand, waar het bestuur, de ledenraad en AVSadviseurs en medewerkers uw vragen kunnen beantwoorden. We horen graag hoe u over bepaalde in- of externe ontwikkelingen denkt. De hele dag is het mogelijk via wifi tweets te versturen (#avscongres).

‘Drinks&Bites’
Er zijn weer ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers. Na de centrale sluiting verwelkomen we u met (muzikaal) entertainment en een uitgebreid assortiment aan (internationale) lekkernijen.

Locatie
Het NBC is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Telefoon: 030-6026900. Routebeschrijving: www.n-b-c.nl. Routebeschrijving naar het NBC.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS, Sylvia van de Kamp-Veerman, telefoon 030-2361010 of mail congres@avs.nl

Annuleringsvoorwaarden
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering meer dan tien werkdagen voor het congres brengt de AVS 45 euro administratiekosten in rekening. Bij annulering minder dan tien werkdagen voor het congres, is geen restitutie mogelijk. U kunt zich wel door een collega laten vervangen. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De AVS behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Workshops gaan alleen door bij voldoende belangstelling.