Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Perspectief op School (Schoolvoordeel)

AVS-leden profiteren van voordeelpartner Perspectief op School. De AVS steunt de doorontwikkeling van dit online platform voor schoolondersteuningsprofielen. Voor scholen is een schoolondersteuningsprofiel verplicht

AVS-leden hebben te maken met de wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Veel scholen ervaren dit als een administratieve last en hebben moeite om beknopte en duidelijke informatie te verstrekken aan ouders.

Stichting Perspectief op School (POS) (www.perspectiefopschool.nl) is partner van de AVS voor het bieden van een online platform dat snel en eenduidig inzicht kan geven in Passend onderwijs. Inzicht voor schoolleiders en (bovenschools) managers, collega's binnen de school, ouders en andere scholen binnen het bestuur.
 
AVS steunt Perspectief op School
In Perspectief op School heeft AVS een partner gevonden die OZOP (OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel) doorontwikkelde tot een gedegen online platform voor haar leden. De AVS steunt de doorontwikkeling van dit platform en wil daarmee haar leden helpen aan de slag te gaan met een goed schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Een goed SOP geeft helder inzicht in de ondersteuning die de school kan bieden, in de ambities van de school en hoe de ontwikkeling verloopt. En het werken met een SOP mag niet te veel tijd en geld kosten!

Speciaal aanbod voor AVS-leden
Het platform bespaart invultijd door vooringevulde gegevens en het bewaren van gegevens uit voorgaande jaren. Het levert direct en automatisch rapportages voor de scholen en ouders. Kortom, het bespaart schoolleiders en managers administratief werk en creëert zo meer tijd voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen.
 
Perspectief op School biedt dit platform aan tegen 10% korting op de kosten voor alle leden van de  AVS. 

Zie: www.perspectiefopschool.nl