Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei

Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei

Ondanks dat het belang van de schoolleider steeds meer op het netvlies komt te staan en maatregelen worden genomen om de functie te formaliseren, is verdere versteviging van de positie van de schoolleider in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nodig. Het ministerie van OCW heeft de Onderwijsraad gevraagd hier een advies over te schrijven. Ter voorbereiding wil de raad graag van gedachten wisselen met schoolleiders. Schoolleiders kunnen zich tot en met vandaag (21 april) opgeven voor het gratis diner op 10 mei 2017, van 16.30 – 20.30 uur, bij het ROC van Amsterdam.
 

Schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt ook steeds meer verwacht van de schoolleider. Tegelijkertijd zijn opleiding en professionalisering in ontwikkeling. Bovendien bestaan verschillende ideeën over wat schoolleiders precies zouden moeten kennen en kunnen. Een reden hiervoor is dat schoolleiders niet noodzakelijkerwijs hetzelfde werk doen. Het maakt uit of de schoolleider een locatieleider is in een groot bestuur of als een éénpitter de kar moet trekken; het maakt uit of het gaat om een schoolleider in het po, vo of mbo.

Adviesvraag aan de Onderwijsraad
Verdere versteviging van de positie van de schoolleider in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is nodig. Voor het advies van de Onderwijsraad gaat het om het beantwoorden van vragen als: Hoe ervaren schoolleiders hun werk? Wat zijn inspirerende, positieve en interessante aspecten? Maar ook: tegen welke belemmeringen lopen schoolleiders aan en wat maakt hun werk juist complex of lastig? Welke (verdere) professionalisering is nodig voor schoolleiders om hun rol te vervullen binnen de school of afdeling en binnen de bestuurlijke besluitvorming? Wat is er, naast professionalisering, nog meer nodig om hun positie te versterken?


Schoolleidersdiner
Ter voorbereiding wil de raad graag over deze en aanverwante vragen van gedachten wisselen met schoolleiders. Geïnteresseerde schoolleiders kunnen zich tot en met 21 april aanmelden voor het diner op 10 mei 2017 van 16.30 – 20.30 uur bij het ROC van Amsterdam. Het diner wordt bereid en geserveerd door studenten. Voorafgaand en tijdens het diner gaan raadsleden en schoolleiders met elkaar in gesprek.
 
Locatie
ROC van Amsterdam, MBO-College Centrum, Da Costastraat 64, 1053 ZP Amsterdam.
 
Aanmelding
Stuur een e-mail naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl. Deelname is gratis. Meld erbij of u een dieet hebt, vegetariër bent of een voorkeur heeft voor alleen vis. Het aantal plaatsen is beperkt. Na uw aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over uw definitieve aanwezigheid.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@onderwijsraad.nl of telefoonnummer 070-310 00 00.
 
Gepubliceerd op: 21 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)